Včera se konala krajská konference, kde Lucie Jungbauer a její muž Sven
Jungbauer vystoupili a mluvili o momentální situaci v Rakousku.

Proslov vypadal takto:

Jmenuji se Sven Jungbauer, jsem Rakušan a momentálně bydlíme s rodinou v
malém městě Bad Leonfelden v Horním Rakousku.

Z důvodu velkého přílivu migrantů jsme s rodinou koupili statek ve Vyšším
Brodě, který opravujeme a až bude možné, tak se tam přemístíme.

Chci chránit svou rodinu před nebezpečnou invazí.

Mým velkým přáním je, aby má rodina žila v bezpečí, beze strachu a
neovlivněná islamizací západní Evropy.

Pevně doufám, že Česká Republika neudělá stejnou chybu jako například
Rakousko..

Rakousko má 8,8 milionů obyvatel, z toho už přes milion Muslimů. Tomu též
odpovídá vývoj na rakouských školách zejména tedy v metropolitních
oblastech.

Podíl migrantů na veřejných školách ve Vídni je už 91%. Převládajícími
jazyky jsou turečtina a perština. Německý jazyk a kultura Rakouska je stále
více potlačována.

Místo toho se utváří paralelní společnosti, bez vyhlídky na integraci. Děti
islámské víry nemají na prvním místě být dobrým studentem, ale naopak stát
se dobrým muslimem a jejich život řídit podle práva šaría. Místním dívkám je
nadáváno do šlapek či kurev a ze strachu z tohoto napadání si dobrovolně
nasazují šátek.

Linz, mé rodné město – město, které je zhruba dvakrát tak velké jako České
Budějovice, žije už 40.000 muslimů, ani zde se vývoj ve školách neliší. V
jedné škole v Linzi byly děti nuceny se učit ramadánské písně, pokud
odmítly, byly poslány k řediteli.

Školám, které byly před deseti lety vyhlášeny jako velice dobré, se teď
Rakušané vyhýbají. Ti, co si to můžou dovolit, dávají své potomky do
soukromých škol. Cena za místo v soukromé škole se pohybuje mezi 350 – 400,-
euro měsíčně.

Vláda absolutně nedokázala čelit tomuto katastrofickému vývoji, namísto toho
se snaží místní obyvatele připravit na nadcházející islamizaci a ignoruje
nebezpečí tohoto expanzivního, dominantního náboženství.

Před rokem 2015 učebnice našich synů obsahovaly převážně jména jakoAli,
Mustafa nebo Mohammed. Na hodině vaření bylo vepřové maso vyhozeno, aby
jedné dívce nebyly raněny její náboženské city.

S ohledem na tato fakta přichází pomoc pro Rakousko a západní Evropu příliš
pozdě. Na celkový počet obyvatel má Rakousko 11,3% muslimů a u16% je
islamizace Rakouska nezastavitelná, jen díky jejich velké porodnosti, bez
přistěhovalectví rodin a dalších uprchlíků.

Detail na okraj: Rakousko bylo v roce 2018 na první příčce, co se vražd
týče. Zavražděno bylo 70 lidí, z toho 41 žen. Všechny spáchány migranty.

V České republice tento problém prakticky neexistuje, populace je vůči zcela
homogenní, protože migrace ze zemí shodných kultur jako například Ukrajina
a Rusko velké problémy nedělá. Největším problémem v Evropě bude
demografický vývoj a pokud nebudeme opatrní, uměle přivedená migrace nás
všechny převálcuje jako parní válec.

Je na Vás, abyste bojovali za to, aby Česká Republika zůstala taková jaká
doposud je.

Zachovala si svou kulturu a budoucnost pro nás a naše děti byla bezpečná,
bez práva šaría.