Vážený pane Okamuro.
Popisujete možnost nápravy v ČR. Ale svět, alespoň ten křesťansko-židovský, je opět nemocný jako celek. V minulosti se vždy jeho nemoci léčily válkou a vybíjením nadpočetných jedinců. Kupodivu, nadpočetní jedinci byli vždy lidé z dolních pater mocenské struktury, jen nedopatřením v jednotlivých případech ti na jejím vrcholu.
Tak jednoduché, jak Vy popisujete, to nebude. Zákony společnosti jsou sice dobrá věc, i rychlé tresty za jejich porušování, ale pokud nejsou tyto zákony opřeny o společensky uznávanou morálku, jsou bezzubé. Použiji-li Váš příměr, je v naší společnosti jen málo těch, kdo mají právo ten Váš bič zvednout. Celá západní společnost je v krizi morálky-odkazuji Vás na svůj článek v tomto periodiku „Příčiny x následky“ ze dne 16.8.2012.
Pro zdravý evoluční vývoj živočišného druhu jsou nutní predátoři, kteří eliminují neživotaschopné větvení a podporují jedince, kteří společenství ozdravují a napřimují je ke zdárnému vývoji předmětného druhu. Dovolím si metaforu, že podobně je to i ve vývoji společenském. Pokud soupeřily dva společenské systémy, bylo lidstvo schopno během deseti let od vyhlášení cíle chodit po Měsíci. Když „predátoři“ přestali ohrožovat demokratický svět, utápí se (spíše si hraje) v „nejtěžších problémech“ typu přechylování ženských příjmení. Nemáme koncepci na přežití našeho systému žití, protože za elitu národů považujeme hokejisty, zbohatlíky, ženy, které se umí patřičně svlékat a vyhledávat správné postele. A morálně silné jedince, vědce a skutečné elity odsouváme díky naší konzumnosti a pohodlnému životu na dluh, na okraj společnosti.
Jednoduché metody léčby – viz komunismus, nacismus…- nikdy nepřinesly nic dobrého, protože ten bič do ruky vždy jako první vzali ti největší lumpové. Společnost nejen nevyléčili, ale téměř vyhubili. A první, proti kterým ten bič s bouřlivým potleskem „lidu“ použili, byla právě elita.
Náprava společnosti je těžká a dlouhodobá práce. Masaryk na ni žádal padesát let. Dostal (republika dostala) dvacet. A i po těch dvaceti létech byl patrný pokrok. Dnešních našich dvacet let jde směrem úpadku. Baťa ve třicátých létech ekonomickou krizi neviděl, viděl jen krizi morálky a důvěry. A to je pravá příčina i dnes. Je nutno-máme-li přežít-najít koncepci vývoje (ne ve stále vyšší a na dluh fungující spotřebě). Musíme si do čela postavit skutečnou elitu. Ale kde vzít a nekrást, když jsme nejkvalitnější lidi po staletí vybíjeli nebo alespoň vyháněli ze země. Chybí nám ten predátor za našimi patami, abychom si přestali nesmyslně hrát a žvanit a museli pro své přežití zodpovědně vybírat ty, kteří nás povedou k našemu prospěchu. A pak nebude potřeba biče.

Ing.Václav Weiss