Na nastávající demografický vývoj Evropy může mít vliv jen a pouze zvýšený počet narozených dětí připadající na jednu ženu.