Narodil jsem se bohužel v roce neblahého „vítězného února“, ale s tím nic nenadělám. Do pracovního procesu jsem vstoupil v roce 1970, kdy jsem se vrátil ze základní vojenské služby. Pokud mám bilancovat svůj život a vzít za pomyslnou čáru rok 1990, kdy se definitivně zlomil minulý režim a byl nastolen nový, tak 20 let svého aktivního života jsem strávil v minulém režimu a zbytek žiji v současném. Neříkám žádnou novinku, když konstatuji, že tak jak se lhalo v minulém, tak se lže i současném. Mám na mysli politická garnitura versus občané. A tak, jak si minulý režim upravoval historii po svém, tak i současní kritici minulého neříkají reálnou pravdu. Proč toto píšu?
Se zájmem jsem si včera vyslechl poslední předvolební debatu prezidentských kandidátů na ČT 1. Byly tam dotazy z publika, kde každý kandidát měl svoje přívržence a ti kladli otázky protistraně. Velice mě překvapila otázka paní Věry Čáslavské, bývalé gymnastky, která se zeptala pana Zemana, jak se vypořádal se svým svědomím, když žádal o podporu komunisty, přestože to byla zločinecká organizace. Pan Zeman jí na to pohotově odpověděl, jestli v dané době pokládala za zločince pana Dubčeka, když mu věnovala olympijskou medaili.
Výše uvedená otázka paní Čáslavské mě ale „nadzvedla“ z jiného pohledu. Jsem obyčejný člověk a doufám, že do konce svého života budu. Pokud trošku něco vím o právu, tak pokud kriminálník = zločinec spáchá kriminální čin, a někdo mu v tom pomáhá a je usvědčen, tak je také zločinec. Většina z nás ví, že v minulosti ředitelé větších podniků, škol, vedoucí pracovníci úřadů atd. byli tak zvaní „nomenklaturní kádři“ a tudíž museli být v KSČ. Nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, protože i mezi nimi byli slušní lidé. Několik let jsem pracoval ve školství, byl jsem čerstvě ženatý, narodilo se nám první dítě a přirozeně jsem se chtěl starat o rodinu a nebyl jsem ve straně. Znamenalo to, že jsem měl tedy přijít za ředitelem školy, který komunista byl a říct mu: „Nezlobte se, pane řediteli, já u Vás nemohu pracovat, protože jste zločinec a nechci být Váš spoluviník?“ Vždyť je to naprosto absurdní.

Miroslav Navrátil