Premiér Nečas se otevřeně postavil proti venkovu a menším městům a nápravu daňové diskriminace venkova nazývá „levicovým opatřením“.
 

Ten, kdo žije na venkově, ocení klid, zahrádku, bližší kontakt s přírodou, kvalitnější životní prostředí a otevřenější lidské vztahy.
 

Co je ale na vesnicích patrné, to je špatná infrastruktura, nedostatečné kulturní a sportovní vyžití, malá možnost zaměstnání, nízké platy, chybí možnost bydlení, školy, školky, obchody, služby. Obce zaostávají a hlavně se trvale vylidňují.
 

Jaká je ale hlavní příčina tohoto nežádoucího stavu, kde hledat podstatu toho, že hlavně mladí lidé nechtějí bydlet na vesnici a raději se odstěhují do města?
 

Ten hlavní problém spočívá v chybném a diskriminačním rozdělování daňových výnosů státu mezi občany, a to v tom smyslu, že stát nebere v úvahu právo občana, který má ústavou ČR zaručeno spravedlivé rozdělování daní. Stát poskytuje městům a obcím na jejich činnost, za pomoci tzv. rozpočtového určení daní, finance podle počtu obyvatel dané obce nebo města, a to tak, že na hlavu každého občana vyplácí určitou částku. Pokud se domníváte, že je tato částka pro všechny obyvatele stejná, mýlíte se.
 

Tou nejzávažnější diskriminací venkova a také menších měst je fakt, že na občana v Praze připadne cca 35 000,- Kč a na stejného občana žijícího na venkově připadne pouhých 7000,- Kč.
 

Vzhledem k tomu, že toto stát praktikuje již dlouhá desetiletí, musí se zákonitě dostavit negativní jevy v podobě postupného úpadku a vylidňování. Příčiny jsou jasné, venkov silně zaostává s celkovou infrastrukturou a potřebným zázemím, neboť ekonomický potenciál, který mu po právu náleží, teče jinam než by měl. Lidé ztrácí zájem o život na venkově a odchází do měst. Za bydlením, prací, lepší mzdou, kulturou, sportovním vyžitím a vyšší úrovní společenského života. Podstata hloubky nespravedlivého a diskriminačního dělení financí mezi obyvatelstvo naší země je nejvíce patrná v příjmech. Jestliže Praha dostává z daňových výnosů až 5x více než venkov, tak je přece jasné, že musí dojít k nežádoucím projevům. Ty nejpodstatnější se projevují snížením ekonomického potenciálu, tedy poklesem životní úrovně venkova. To je patrné hlavně na zaměstnanosti a výši příjmů za odvedenou práci, tedy na výši životní úrovně každého, kdo žije na venkově.
 

Z důvodu této neoprávněné diskriminace se starostové oprávněně dovolávali svých práv prostřednictvím stížnosti u Ústavního soudu. Ve své stížnosti se obce odvolávaly na rovná práva zaručená ústavou pro všechny občany ČR. Výrok našeho nejvyššího státního orgánu však překvapil všechny.
Nejvyšší soud prohlásil, že mu tato role nepřísluší, a že by obce o změnu v rozpočtovém určení daní měly usilovat politickou soutěží.
 

Proboha, proč a na co pak ústavu máme?
 

Jak je možné, že Ústavní soud odmítne řešit porušování Ústavy ČR a jemu jedno, že dochází k diskriminaci větší části českého národa?
 

Kde je jeho nezávislost a jeho povinnost chránit a dohlížet nad dodržováním rovných práv pro všechny?
 

Prostě, když se to nehodí určité vrstvě politické elity, tak se na ústavu vykašleme?
Ale to už není právní stát, nýbrž diktatura.
 

Toto je naprosté selhání základních demokratických principů našeho státu, ve kterém vědomě dochází k diskriminaci venkovských oblastí.
 

Na venkově a menších městech žije více než polovina obyvatelstva země a stát se k této většině obyvatelstva otáčí zády.
Stát, neboli politická moc, obcím vzkázal(a): “Běžte nás hezky volit. Až nám dáte svoje hlasy, za které dostaneme od státu peníze, abychom je mohli utratit za naši příští velkolepou volební kampaň, která nám zase umožní sedět v klidu 4 roky u poslaneckých a senátorských korýtek, tak se na vás opět vykašleme. Tak jak jsme to udělali ve chvíli, kdy jste potřebovali podpořit rozpočty obcí, které vlivem recese razantně poklesly, což způsobilo obcím nemalé potíže.”

V záležitosti ekonomické podpory obcí, kterou neschválil parlament při projednávání rozpočtu státu na rok 2010, je třeba zmínit vyjádření bývalého předsedy ČSSD, který zareagoval na prosbu starostů o podporu v této oblasti následovně:
 

„Tímto problémem se budeme zabývat, až vyhrajeme volby.“
 

Vzhledem k tomu, že prosbu starostů nevyslyšela ani ODS, návrh neprošel. Dnes premiér a předseda ODS Petr Nečas opět ukázal, jak mu venkov a menší města leží na srdci a jaký má smysl pro spravedlnost a rovnost dělení daňových výnosů státu, když se postavil proti spravedlivému návrhu ze strany starostů o narovnání rozpočtového určení daní ve prospěch 80% diskriminované většiny.
Co dodat…. Politici s námi hrají nepoctivou, falešnou a populistickou hru, ve které vytahují falešné trumfy z rukávu a ještě očekávají, že je za to budou lidé na venkově a v menších městech volit. Já jen pevně věřím, že si toto vše budou občané pamatovat a v příštích volbách vystaví příslušným politikům a jejich stranám, kteří na venkov a menší města “kašlou”, spravedlivý účet.

 

Petr Havlíček
Starosta obce Vítějeves a zakladatel společnosti Pozitivní svět