Slovo podnikatel je v naší zemi vnímáno hlavně ze strany občanů, kteří sami nepodnikají, v mnoha případech negativně.

Hlavní problém tito lidé spatřují v tom, že úspěšný podnikatel disponuje majetkem, který oni sami vyprodukovat nedokáží, a cítí se tak ošizeni. Ten zásadní problém spočívá v ochotě a množství vynaloženého úsilí ve vztahu k službě lidem. A to je vlastně podnikání. Čím většímu počtu lidí jste schopni a ochotni poskytnout službu v jakékoliv oblasti, tím vyšší je předpoklad, že dosáhnete vyšších příjmů.
V úvodu bych chtěl  ještě zdůraznit, že jsem si dobře vědom skutečnosti, že ne všichni podnikatelé ke svému majetku přišli poctivě a pilnou prací, je to zkrátka tak, jako v každém jiném odvětví či profesní skupině, vždy se najde “špatný/nepoctivý/líný /neschopný atd.”  podnikatel, lékař, zedník, prodavač, učitel apod. Přesto jsem přesvědčen, že u valné většiny lidí, kteří podnikají v mnoha různých oblastech,  tomu tak je, své podnikání vybudovali na poctivých základech  a přesto jsou svým okolím vnímání způsobem popsaným v následujícím příkladu:  
Dva spolužáci, kteří spolu vyrostli v sousedství, vychodí základní školu, oba se vyučí řemeslu a nastoupí do práce. Jeden z nich, říkejme mu třeba Šikula, ale brzy pochopí, že pokud bude chodit jen do práce, vydělá si jen mzdu a ta mu vystačí jen na standardní průměrné živobytí. A protože je zdatný řemeslník, založí si živnost. Začne dřít od rána do večera, vymýšlet nové výrobky a služby, vezme si úvěr, pro který musí zastavit všechen svůj majetek a dře a dře a dře. Jeho soused, říkejme mu třeba Lenivec, pozoruje jeho úsilí a když se občas potkají, Lenivec mu radí: „Že se na to nevykašleš, takhle se dřít. Pojď se mnou na ryby nebo  o víkendu půjdeme do lesa na čekanou, nebo na pivo, odpočneš si a bude ti dobře jako mně.“ Ale Šikula odmítne. „Nezlob se, ale já nemohu, přijal jsem nové zaměstnance a musím přes víkend pro ně připravit nové pracoviště. Snad někdy příště.“ A tak život plyne rok za rokem. Lenivec chodí do práce, ve tři je doma, vezme flintičku, jde do lesa nebo na ryby, večer do hospůdky na pivo. Víkendy spokojeně prolenoší u televize nebo se opaluje na zahrádce a kroutí hlavou nad sousedem, který chodí domů za tmy, soboty a neděle nevyjímaje. Jenomže Šikula se mezitím prostřednictvím kvalitních služeb vypracoval na úspěšného podnikatele, splatil úvěr, postavil novou výrobní halu, má už 20 zaměstnanců a protože podniká poctivě a jeho výrobky jsou žádané, daří se mu dobře. Nejenže vytvořil nová pracovní místa, ale mohl si dovolit koupit i nové stroje a náklaďák. Také přestavěl svůj dům a pořídil si nové auto. A dokonce po deseti letech si vyjeli s celou rodinou na dovolenou k moři. No a co na to soused? Už mu neříká, že se má na to vykašlat, ale když ho potká tak spustí: „ No jo, copak podnikatel, ten má peněz plnou prdel a může si koupit, co chce. Ale co my, co dostaneme v práci 15 000, za to si moc vyskakovat nemůžeme.“ Co dodat, Lenivec „proflákal“ deset let a teď je naštvaný, že nemá to samé, co Šikula. Pokud bude tento stav pokračovat ve stejném pracovním nasazení, je předpoklad, že mezi oběma sousedy během dalších deseti let vznikne obrovský majetkový rozdíl. Čím bude větší, tím ale bude Lenivec více nespokojený a bude hlásat, jaká je to nespravedlnost, že stát dopustí, že jsou chudí a bohatí. V očích těchto lidí se stává podnikatel zloduchem a vykořisťovatelem. No a dostali jsme se až k ideologii komunismu. Spravedlivé je, abychom si byli všichni rovni. Rovni v čem? V majetku, který vyprodukoval někdo jiný, než Lenivec? Lidé si neuvědomují, že slušný podnikatel, kterých je drtivá většina, jsou hlavním hnacím motorem ekonomiky. Nesou na svých bedrech tíhu zaměstnanosti. Právě oni vytváří pracovní místa pro lidi a musí se každý měsíc obávat, zda dokáží zabezpečit finance na mzdy, materiál, energie, odvody na sociální, zdravotní a také ostatní daně. Na všech odvodech a daních podnikatele odvede cca 50% státu. Pojďme si podrobně říct a vysvětlit, čím vlastně podnikatel pro stát a občany je a co celé společnosti přináší.
Tíha zodpovědnosti a rizika
Hlavním mottem každého člověka, který se pustí do podnikání, je vydělávat finanční hotovost. Tento cíl má samozřejmě každý, kdo chodí i do zaměstnání, hlavní rozdíl je ale v tom, že podnikatel převezme veškerou tíhu zodpovědnosti a rizika na sebe. Tímto rozhodnutím defacto učinil první a základní krok k posílení a fungování státu. Tuto osobu můžeme nazvat základní ekonomickou jednotkou státu. Tyto jednotky vytváří páteř ekonomiky, která je hlavním pilířem takzvaného základního ryzího zdroje příjmů státu. Pokud je tato oblast zdravá a schopná dostatečné produkce pracovních míst, je vždy ekonomika celého státu v perfektní kondici. A zde tkví hlavní problém, a to v nepochopení levicově smýšlejících stran a občanů, jak vlastně ekonomika funguje. Pokud levicová vláda vyslyší volání lidu: „Zvyšme podnikatelům daně!“ – je to to samé, jako když seberete kravám ze žlabu seno a budete očekávat, že vám ještě nadojí každá o litr mléka víc. Zvýšením daní firmám, tedy nenáviděným podnikatelům, znamená razantní zásah do rozpočtu firem, který se následně projeví v oslabení jejich produkce, a to jak výrobní, tak co se týče počtu pracovních míst. Všechny náklady, tedy i ty daňové, se automaticky promítnou do cen firemních produktů, takže v konečné fázi každé navýšení daní posléze zaplatí spotřebitel v ceně výrobků. Závěrečná otázka zní: Kdo zaplatí navýšení daní podnikům? No, přece občan. A jestlipak občan také ví, co se stane, když stát firmám odpustí daně třeba po vzoru daňových rájů? No, asi to, že produkty nejsou zatíženy daněmi, a tudíž jsou levné a hlavně konkurenceschopné. A když jsou konkurenceschopné, tak jdou na odbyt a podniku se daří a vytváří nová pracovní místa. K tomuto poznání lze dojít prostým používáním základního selského rozumu.
 
Podpora nebo byrokracie
Náš stát, ale i Evropská unie, se hrdě hlásí k podpoře malých a středních podniků. Pojďme si tedy říct, jaká je skutečnost:
Složitost podmínek podnikání vyžaduje neúměrné úsilí podnikatelů věnovat se právním, finančním, daňovým, pojišťovacím a dalším agendám, takže na vlastní obsah podnikatelských záměrů zbývá podnikateli málo času a někdy i chuti se touto „džunglí“ předpisů prokousávat. Chybí jednoduchost a cílevědomost státu v této oblasti.
Každý podnikatel musí téměř stejná data o sobě i výsledcích svého podnikání každoročně a několikrát písemně nebo elektronicky sdělovat řadě úřadů: Finančnímu úřadu, VZP, ČSSZ (sociální zabezpečení), bankám, pojišťovnám, ministerstvům (je-li jeho projekt podporován nebo usiluje-li o jeho dotaci), regionálním úřadům, úřadům práce a dalším institucím – aniž by tyto orgány a instituce mezi sebou byly schopny si základní a stále stejná data předat. Přitom by postačovalo spojit buď řadu úřadů do jednoho vybaveného, nebo alespoň propojit jejich informační systémy. Vymahatelnost práva je tak otřesná, že firmy, které se obrátí na soud, mohou čekat celá léta na rozsudek, který jim je posléze již k ničemu, neboť pachatel za sebou již dávno stačil uklidit všechen majetek, takže rozsudek, pokud se dočká vůbec nějaké spravedlnosti, si může dát  za rámeček. Právní systém je tak složitý, že se v něm nejsou schopni orientovat ani sami právníci, natož podnikatel. Chybí jednoduchá srozumitelná pravidla, kterým bude každý rozumět a která neumožní nepoctivcům jejich zneužití. Neustálé změny norem a nařízení i vícekrát do roka vnášejí do účetnictví podniků chaos a dezorientaci.
Stát je povinen se starat o oblast podnikání ze své podstaty jako řádný hospodář, tedy nalézt pro svoje firmy tu nejlepší pastvu, aby byly „tlusťoučké“ a mohly státu „nadojit“ co nejvíce tučného mléka. A aby se rozrůstaly a množily jejich řady, a tím se vytvářela nová a nová pracovní místa. Aby se nemohlo stát, že nebude mít přes 560 000 občanů kde pracovat.  To je ta prostá podstata věci, vážení.
Je třeba nedopustit, aby se naplnilo staré české přísloví: „Ne, ne, kouzelný dědečku, já nechci stejnou kozu jako má soused, to bych se o ni musel starat. Já chci, aby mu jeho koza chcípla.“
Dá se to říci i takhle: v našem státě nám „pochcípalo“ 560 000 pracovních míst a bohužel toto chcípáni se ještě nezastavilo.
Další volby budou o tom, zda v čele státu zůstane stejná politická garnitura, která jen předstírá, že něco umí, nebo zda český národ řekne dost a dosadí do vedení státu opravdové zkušené hospodáře, tedy státníky.
Petr Havlíček
Zakladatel společnosti Pozitivní svět.