Petice občana ČR za zachování zdraví občana.

Chceme se o naše zdraví postarat.

My, níže podepsaní občané ČR, chápeme, že dostupnost zdravotní péče, ve stávajícím množství a kvalitě, nemůže být zachována. S veškerou úctou k urgentní medicíně se obáváme, že široká dostupnost medicínské péče nás, jako pacienty, spíše ohrožuje.

Jsme si vědomi, že tento stát byl, za našeho nečinného přihlížení nebo dokonce spoluúčasti, rozkraden, vytunelován a mravně rozvrácen. Zdravotnictví se nemůže vyhnout úsporám. Medicína se nemůže vyhnout změnám. Stávající systém medicínsko-farmaceutického komplexu není ani udržitelný ani reformovatelný. Další přísun peněz problém neřeší.

Nechceme zbytečně cestovat k lékaři nebo do nemocnice a užívat zbytečné léky. Požadujeme, aby pacientům byla poskytovaná jen péče účelná a přesně indikovaná.

Požadujeme, aby zdravotní pojišťovny lékaře finančně motivovaly k tomu, aby se, místo soustředění na chorobu, soustředili na pacienta. Místo nadměrného léčení se zaměřili na poskytování informací vedoucích k uzdravení.

Žádáme, aby byli lékaři vzděláváni v komplexním přístupu k pacientovi, dokázali identifikovat příčiny jeho obtíží v životních souvislostech a uměli tyto informace srozumitelným způsobem interpretovat.

Za základ kvalitního zdravotnictví považujeme vzdělaného praktického, osobního či rodinného lékaře. Stojí totiž nejblíže pacientova životního prostoru, dokáže jeho obtíže včas zasadit do životních souvislostí, zabránit zbytečným vyšetřením, lékům a rozvoji vážné nemoci.

Takto vzdělanému lékaři budeme důvěřovat. Podpoříme jeho snahu o změnu medicínské praxe a zdravotnického systému.

Jsme si vědomi, že viníka ekonomického i mravního rozvratu nelze hledat pouze mimo nás. Chápeme, že nemůžeme žít dál jako dosud, spoléhat na medicínu a zůstat přitom zdraví.

Odmítáme se nadále odevzdávat do rukou medicínsko-farmaceutického komplexu. Jsme odhodláni převzít zodpovědnost za zdraví a způsob života do vlastních rukou.

Člen petičního výboru:

MUDr. Jan Hnízdil, věnuje se komplexní, psychosomatické medicíně