Na dodatečném podepsání Charty 77 se na festivalu Trutnoff

dohodli bývalí disidenti s týmem prezidenta

Petra Pavla. K samotnému aktu by mělo dojít 28. října

2023 před slavnostním předáváním státních vyznamenání.

Podepsání Charty 77 by mělo završit přijetí Petra Pavla

mezi osobnosti, které zasvětily svůj život boji za

demokracii. „V roce 1977 mi bylo šestnáct let. Tehdy jsem Chartu

77 skutečně podepsal, ale jenom sám pro sebe v soukromí

domova. Ani rodičům

jsem o tom neřekl. Snil jsem o

nespoutaném životě v undergroundu. Bohužel, za mých studií mi režim

neumožnil chartu podepsat oficiálně, stejně jako mnoha

jiným. Nyní bych chtěl tento dluh splatit,“ říká

prezident Pavel a neskrývá, že se na samotný akt velice

těší. „Máme po 20 letech demokratického prezidenta a

jeho podpis by určitě pod Chartou 77 neměl chybět,“

uvádí Otto Rákosník, jeden z bývalých disidentů, který

celou akci vymyslel, a dodává: „Je snadné někoho soudit

kvůli tomu, co napsal v osmdesátých letech do životopisu

nebo co se rozhodl studovat. Ale co ví veřejnost o tom,

jaký pan generál skutečně byl a jaké zastával vnitřní

postoje?“ pokládá Rákosník řečnickou otázku, aby si

posléze sám odpověděl tak, že mnohdy je vnitřní a

neokázalý protest cennější než vystupovat proti režimu

otevřeně. Prezident Petr Pavel se od mládí

připravoval na kariéru předsedy vojenského výboru NATO a
neuvážený podpis pod dokumentem, který byl

nenáviděn komunistickým režimem, by mohl jeho cestou za

kariérou zkomplikovat. Právě díky svému cílevědomému

studiu měl příležitost stát se šiřitelem svobody a

demokracie v globálním měřítku pod záštitou

NATO. Představitelé českého disentu si tuto skutečnost

uvědomují a prezidenta Petra Pavla už dávno berou jako

člověka ze svého středu. Dodatečné podepsání Charty 77

tak bude důležitým aktem, který potvrdí postavení

prezidenta Petra Pavla jako osobnosti, která, stejně

jako Václav Havel, zasvětila svůj život boji proti

útlaku a totalitnímu zřízení.