Poplatky za R/Tv jsou důležité pro predátory proto, že tím vzniká mocenský absurdní paradox poslušnosti svrchovaných: Dokonalé ponížení a zneuctění ctihodných občanů: platí si vlastní obelhávání, strašení, manipulace a lži veřejně mocných ničemů !!!!

… v zastupitelských pseudo-demokraciích je chtění svrchovaných občanů druhořadé. Ti smí nanejvýše jednou za čas zmanipulovaně „zvolit“ pár pak dále občany neodvolatelných figurek jako své zástupce, kteří jim před „zvolením“ naslibují cokoliv … a po „zvolení“ cokoliv z toho, co slíbili nedodrží (bez písemného a právně relevantního závazku plnění slibů se sankcí) čili zcela beztrestně své sliby nejen nedodrrží, ale dokonce i udělají pravý opak toho, co slíbili ! (viz Fiala – daně)

Těch občany zmanipulovaně „volených“ a občany neodvolatelných rozhodujících figurek je vskutku málo:

1 prezident, 200 poslanců dolní komory (PSP) a 81 senátorů horní komory (senátu) ostatní nemají už takový rozhodující vliv, nebo se navzájem bez vlivu občanů JMENUJÍ !!! …. i když rozhodují o mnohém … místo svrchovaných občanů !

Stačí tedy 1 + 101 + 41 = 143 osob zkorumpovat, vystrašit, vydírat, … a korumpující predátoři pak mají moc nad úplně vším !!! Je jasné, proč chtějí predátoři zrušit i tak slabý senát. Nebudou muset zbytečně „draze“ korumpovat +41 lidí.

Rozhodující je chtění veřejných služebníků, nebo predátorů, kteří veřejné služebníky řídí, vydírají, ovládají ….

Občané veřejné služebníky platí, ale nemají na ně po zvolení žádné páky, žádný vliv, pokud se jim hromadně nepostaví občanskou neposlušností a občanským odporem, za který ale mohou být svrchovaní občané svými služebníky potrestáni … dokonce „zákonně“ a o to více exemplárně ! Neb zákony tvoří veřejní služebníci, nikoliv svrchovaný lid !

Kdo predátorům v menšině a veřejným služebníkům ve větší menšině zabrání páchat terror na svrchovaných !?
Kdo nevidí chybu v systému, je idiot. Řešení je OIPD.

Je nutné, aby si lidé masově co nejdříve uvědomili, že jim v zastuiptelské pseudo-“demokracii“ panují a vládnou jejich vlastní sluhové … což je absurdní logický spor !

Čsto (ne-li vždy) lidem panují skrze jejich vlastní služebníky skrytí, mocní predátoři !!!!!

12.1.2024

V úctě,

Jan Piroutek