Původ Vánoc a našeho letopočtu je odvozován od narození Ježíše Nazaretského, o kterém nám referují tzv. evangelia, radostné zprávy, které se přetvořily do písemné podoby až s dosti velkým časovým odstupem. Ježíš je v nich nazýván Mesiášem, Kristem, Spasitelem, Synem Božím nebo Synem Člověka. Éra naší dvoutisícileté civilizace je křesťanská. Je poznamenána šířením křesťanského evangelia, a reakcemi na něj. Dvě světové války v minulém století byly křesťanské. Třetí bude bezesporu také. Někteří tvrdí, že již dávno probíhá nekonvečními a moderními způsoby. Jiní čekají již jenom na její explozivní konec.

Více zde: http://outsidermedia.cz/Radostna-zprava-Vesele-vanoce/