Dobrý den,  pane Havlíčku,

Vaše nadhozené téma je ne debatu, která ve svých závěrech nenajde možné řešení ihned. Otázka zní: proč?
1- Falešní vládci v dějinách minulých a současných
Historický vývoj planety a živočišného druhu homo (sapiens) po tisíciletí procházel chaotickým vývojem . Jenom  když vezmu počátek křesťanství, co vedlo Krista k vytvoření křesťanské víry? Byl to podvrh nebo fakta? Určitě to byla fakta, kdy se elita uchopila moci a za pomoci sily a demagogie přetvářela většinu. Odpověď tomuto byl Kristus a křesťanství, které kodexem Starého zákona a desatera dávalo většině možnost pochopit svět jinak, než byl elitou předkládán. Proto se Kristus  stal nepohodlným, protože falešní vládci si začali uvědomovat jeho moc. Z dějin víme, jak to dopadlo. Křesťanství vydrželo dodnes. Zjednodušeně se dá říct, že katolická církev je systém, který přežil do dnešní doby a byl vždy na straně vládnoucích. Jeho struktura dodnes, a to tvrdím, je nejlépe informovaná nepolitická "strana", která nese velkou odpovědnost za minulá století a současnost. Bohužel, víra se z jejich myslí vytratila a zůstaly hmotné statky, viz . Čechy- restituce, kde je jasně vidět,  jak současná elita zmanipulovala cirkev, která se nedala vůbec přemlouvat. 

Zaplatí všichni, jako v minulosti již poněkolikáté.

2- Centrální moc v jakékoliv podobě  se v závěru převtělí, pod praporem revoluce, útisku menšiny, většiny, rasy nebo náboženství v totalitu, kterou zase využijí falešní vládci,  viz . systém EU.

EU je  dokladem toho, jak centrální moc přerostla v nekontrolovatelný systém, který nemá s demokracií nic společného.  Jde zase o zisky elity nad většinou, pod záštitou vymývání mozků lidem medii a nemožnost se soustředit na problémy, které jsou uměle vyvolány elitou a kontrolovány různou délkou růstu, krizí, je jedno jak se pojmenují, ale většina nemá čas na kontrolu elity, ta podobnost s minulostí jistě není náhodná, jména a rodiny, které mají vliv na současné dění, mají kořeny v 17. století a dodnes mystifikují většinu- konec světa, ptačí chřipky, globální oteplování , za 30. let bude zase ochlazování. Většinu rozmělnili na skupinky a částečky, které se přestávají orientovat v dnešním dění. Ale výsledek je pořád stejný, elita bohatne a bohatství nevrací do systému, protože tento druh homo neuznává rovnováhu.

3- Demokracie jakákoliv
Systém demokracie v českém prostředí je jenom postkomunistický vývoj. S demokracií to nemá nic společného a ještě to chvíli potrvá, než si občani uvědomí, že demokracie se musí chránit všemi dostupnými prostředky, u našich občanů by stačilo chodit aspoň k volbám a zajímat se o dění a neřešit věci u piva a čekat, jak to dopadne. Výsledek je pořád stejný, pod rouškou demokracie vládne organizovaný zločin paratizujici na většině.
Samotný princip demokracie  je přechodem k odstřižení elity od vládnutí, bohužel, svět ještě na to není  připraven, protože si lidé nedovedou představit, že to může takto být. Po historických zkušenostech se není co divit.

 4- Korupce je poslední vývojový stupeň kapitalismu- v dnešním globálním světě monopolů je to vidět na příkladech korporací  propojených na vlády, kde vlastník není stejně znám, ale zisky trží rodiny, jak jsem předeslal,  vzniklé v 17. Století . Dalším stupněm globálních monopolů bude rozpad, protože kapitalismus skončil pádem socialismu, šlo jen o zkoušku, zda mohou elity pokračovat dál .

A došli k závěru, že ano,  proto popud na vznik EU, základem myšlenky byl systém, který zabrání světovým válkám, ale úmyslem to nebylo, šlo se jenom převtělit v dnešní době do zachování již zmiňovaného systému.

5- Media – po celém světě slouží elitě k prosazování krátkodobých nebo dlouhodobých zájmů, vice nemá cenu rozebírat.
Lidem jenom doporučuji vlastní úsudek, stát nohama na zemi a přemýšlet a ptát se sám sebe a ostatních PROČ – zprávy začínají vraždami, loupežemi a koncem světa atd.

6- Stát v EU- ztrácí podstatu, protože stát nemůže fungovat jako fabrika, monopol, korporace, řízená monopolním mozkem lidstva, tím se porušuje rovnováha, která je nutná pro stabilitu většiny.

7- Finanční korporace, které se řídí na základě lichvy, jsou před úpadkem, protože zrušením zlatého standartu rozehrály hru známou jako letadlo, a zapomněly na to, že banky slouží stabilitě státu jako celku. Natištěné papírky bez žádného krytí, včetně vydávání dluhopisů, problém neřeší, pouze ho ženou do spirály, která skonči pádem bankovního sektoru. Pak bude záležet na stabilitě státu jako celku, to znamená soběstačnost v obraně, výrobě potravin, zajištění energií atd .
Pak lidé zjistí, a určitě k tomu dojde, protože všechno jednou skončí, že elitu nepotřebují a nikdy ji nepotřebovali, principem lidského bytí není krást a okrádat, ale vytvořit společnost na systému rovnováhy s přírodou, lidskými vědomostmi a úctou k životu a k sobě samému . JE NEJVYŠŠÍ ČAS NA ZMĚNU, PROTOŽE VRŠEK PYRAMIDY SE ODTRHL A NECHCE SE VZDÁT PRO ROVNOVÁHU, když se je nepodaří zastavit. 
Pak další doba, jestli nějaká bude, tak prvobytně pospolná .

S pozdravem Mareš Karel