http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stydim-se-za-stat-kde-duchodci-sacuji-kontejnery-Skoly-vychovavaji-otroky-hrozi-zanik-nasi-statnosti-a-valka-Disidentka-a-spisovatelka-Lenka-Prochazkova-k-vyroci-listopadu-1989-345491