Jako ve většině hlavních ukazatelů – od efektivity justice, HDP na obyvatele, výše platů, kupní síly obyvatel, stability měny, obranyschopnosti, kvality silnic, kvality demokracie, kvality života obyvatel, politické stability atd. – i co se týká hospodářské svobody, se Švýcarsko pravidelně umísťuje na prvních místech.

Více zde: Švýcarsko stále na špici hospodářské svobody – Švýcarská demokracie (svycarska-demokracie.cz)