U vchodu do Stellenbohmovy univerzity v Jihoafrické republice visí cedule,která vysvětluje:  „Ke zničení jakéhokoli státu na světě není  třeba atomových bomb ani raket dlouhého doletu.Stačí snížit kvalitu vzdělávání a nechat studenty podvádět při zkouškách.Pacienti umírají rukama takových lékařů. Budovy se hroutí rukama takových inženýrů a architektů. Peníze se ztrácejí vinou takových    ekonomů. Spravedlnost mizí v rukou takových právníků a soudců. Státní správa boptná pod vládou takovýchto politiků….Úpadek vzdělání je úpadkem národa!“