Projev Geerta Wilderse, který hovořil v Londýně ve Sněmovně lordů v pátek 5. března 2010. Tedy před pěti lety. Můžete porovnat jeho vize a dnešní skutečnost, jakkoli je Wildersův projev formálně velmi dobře koncipován. Kdo to vlastně je?

Geert Wilders se narodil 6. září 1963, ve Venlo (Nizozemsko). Je členem sněmovny reprezentantů (Tweede Kamer), dolní sněmovny nizozemského parlamentu, od roku 1998. Je znám díky svým názorům na omezení imigrace. Je rovněž znám jako zarputilý kritik islámu. Mezi jeho kontroverzní návrhy patří i návrh na zákaz Koránu v Nizozemsku. V roce 2008 vytvořil a vydal kontroverzní protiislámský film Fitna, který značně rozzuřil muslimy. Odsoudila jej však i řada nemuslimů, především z řad radikální levice. V roce 2009 měl G. Wilders navštívit Česko, ale z důvodu odporu části politického spektra byla jeho návštěva odložena. Dnes by byl pravděpodobně vítán s otevřenou náručí. A nyní jeho zmíněná řeč:

Děkuji. Je krásné být zpět v Londýně. A je krásné, že tentokrát mohu z vašeho nádherného města vidět víc, než centrum pro zadržené na letišti Heathrow. Dnes stojím před vámi, zde na tomto výjimečném místě. Je to zajisté posvátné místo. Je to, jak vždycky říkal Malcolm, matka všech parlamentů, a já jsem neobyčejně poctěn, že mám příležitost tu promluvit. Děkuji lordu Pearsonovi a lady Coxové za pozvání a promítnutí mého filmu Fitna. Děkuji, přátelé, že jste mě pozvali. Mám výborné zprávy. Minulou středu byly v Nizozemí komunální volby. A bylo to poprvé, kdy se moje strana, Strana svobody, do těchto voleb zapojila. Zapojili jsme se ve dvou městech. V Almere, jednom z největších Holandských měst. A v Haagu, ve třetím největším městě, sídlu vlády, parlamentu a královny. A vedli jsme si skvěle! Moje strana se rázem stala nejsilnější v Almere a druhou nejsilnější v Haagu. Výborné zprávy pro Stranu svobody, a ještě lepší pro obyvatele těchto dvou krásných měst. A mám ještě další dobré zprávy. Před dvěma týdny se zhroutila Holandská vláda. V červnu budeme mít parlamentní volby. A vyhlídky Strany svobody jsou nadějné. Podle průzkumů veřejného mínění se staneme nejsilnější stranou v Nizozemí.

Nechci být neskromný, ale kdo ví, možná budu za pár měsíců ministerským předsedou. Dámy a pánové, nedaleko odsud stojí socha největšího ministerského předsedy, kterého vaše země měla. A já bych ho dnes chtěl citovat: „Mohamedánství je militantní a expanzivní víra. Na světě není mocnější zpátečnická síla. Již se rozšířila po celé střední Africe, a na každém kroku vychovává válečníky, co neznají strach (…) civilizace moderní Evropy by mohla padnout, jako padla civilizace starého Říma.“ Nebyl to nikdo jiný, než Wintson Churchill, kdo napsal tato slova ve své knize „Říční válka“ v roce 1899. Churchill měl pravdu. Dámy a pánové, já osobně nemám problém, a moje strana nemá problém, s muslimy jako takovými. Je mnoho umírněných muslimů. Většina muslimů jsou zákon respektující občané, kteří chtějí žít v klidu a míru, jako vy nebo já. To vím. To je důvod, proč vždy rozlišuji mezi lidmi, a ideologií, mezi islámem a muslimy. Je mnoho umírněných muslimů, ale neexistuje umírněný islám. Islám usiluje o světovládu. Korán přikazuje muslimům, aby vedli džihád. Korán přikazuje muslimům, aby zavedli právo šárija. Korán přikazuje muslimům, aby vnutili islám celému světu. Jak řekl bývalý turecký ministerský předseda Erbakan: „Celá Evropa bude islámská. Dobydeme Řím.“ Konec citátu. Lybijský diktátor Kaddáfí řekl:“ Dnes jsou na evropském kontinentu desítky miliónů muslimů, a jejich počet vzrůstá. To je jasná známka toho, že evropský kontinent bude konvertován k islámu. Jednoho dne bude Evropa muslimským kontinentem.“ Konec citátu. Bezpochyby aspoň jednou ve svém životě řekl Kaddáfí pravdu. Protože, pamatujte: masová imigrace a demografie je osudová! Islám není jen náboženství, je to především totalitní ideologie. Islám chce ovládnout všechny aspekty života, od kolébky do hrobu. Šaríja je zákon, který kontroluje každý detail života v islámské společnosti. Od občanského a rodinného práva až po trestní právo. Určuje, jak máte jíst, oblékat se, a dokonce i to, jak máte používat toaletu. Útlak žen je dobrý, alkohol je špatný. Věřím, že islám není kompatibilní s naším západním způsobem života. Islám je hrozbou západním hodnotám. Rovnost žen a mužů, rovnost

11

homosexuálů a heterosexuálů, oddělení církve od státu, svoboda slova, to vše je pod tlakem díky islamizaci. Dámy a pánové: islám a svoboda, islám a demokracie nejsou kompatibilní. Jsou to protikladné hodnoty. Není divu, že Wintson Churchill označil Mein Kampf Adolfa Hitlera za „nový Korán víry a války, nabubřelý, mnohomluvný, ubohý, ale těhotný svým sdělením“. Jak víte, Churchill srovnal Korán a Mein Kampf ve své knize „Druhá světová válka“, mistrovském díle, za které dostal Nobelovu cenu za literaturu. Churchillovo srovnání Koránu a Mein Kampfu udeřilo hřebík na hlavičku. Jádrem Koránu je volání po džihádu. Džihád znamená mnoho věcí, a je to arabské slovo pro válku. Kampf je německy válka. Džihád a Kampf znamená totéž. Islám znamená podřízení, a nemůže zde být pochybnosti o jeho cíli. Ten je daný. Otázkou je, zda se my na Kontinentě, a vy v Británii, s vaší slavnou minulostí, podřídíme, nebo budeme stát pevně za svým dědictvím. Vidíme, že se islám na západě šíří neuvěřitelným tempem. Evropa se rychle islamizuje. Mnohá evropská města mají enormně silné islámské enklávy. Paříž, Amsterdam, Brusel a Berlín je jen několik příkladů. V některých částech těchto měst jsou již vynucovány islámské zvyklosti. Práva žen jsou zničena. Burky, zahalení, polygamie, zmrzačení ženských genitálií, vraždy ze cti. Ženy mohou chodit plavat pouze odděleně od mužů, nemůžete si s nimi potřást rukou. V mnohých evropských městech už je apartheid. Čím dál tím víc Židů odchází z Evropy. Jak jistě víte lépe než já, i ve vaší zemi rapidně vzrostla imigrace a islamizace. Tím se vaše britská společnost octla pod tlakem. Podívejte se, co se děje v Birminghamu, Leedsu, Bradfordu a zde v Londýně. Britští politici, kteří zapomněli na Wintsona Churchilla, se nyní vydali cestou nejmenšího odporu. Vzdali to. Vzdali se. Minulý rok moje strana požádala Holandskou vládu o vypracování analýzy nákladů a zisků, pokud jde o masovou imigraci. Vláda nám odmítla odpovědět. Proč? Protože se bojí pravdy. Příznaky nejsou dobré. Holandský týdeník Elsevier vypočítal náklady přesahující 200 miliard euro. Jen loni to bylo 13 miliard euro. V Evropě bylo ale provedeno více výpočtů: podle Dánské národní banky stojí Dánsko každý imigrant z islámské země víc než 300 000 euro. To samé vidíte v Norsku a Francii. Co z toho plyne: Evropa je každým dnem ochuzována. Více chudých díky masové imigraci. Více chudých dík demografii. A levičáci jásají. Nevím, kolik je na tom pravdy, ale v několika britských novinách jsem četl, že Labouristé otevřeli dveře masové imigraci v rámci úmyslné politiky s cílem změnit sociální strukturu v UK. Andrew Neather, bývalý vládní poradce a autor proslovů pro Tonyho Blaira a Jacka Strawa řekl, že cílem Labouristické imigrační strategie bylo, cituji, „vymáchat pravici nos v diversitě a učinit jejich argumenty zastaralými“. Pokud je to pravda, tak je to typicky levicové. Dámy a pánové, nemylte se: levice podporuje islamizaci. Levičáci a liberálové jásají nad každou šaríja bankou, která vznikne, nad každou šaríja hypotékou, nad každou islámskou školou, nad každým šaríja soudem. Levičáci považují islám za rovný naší kultuře. Šaríja nebo demokracie? Islám nebo svoboda? To je jim ve skutečnosti jedno. Ale není to jedno nám. Celá levicová elita je vinna z provádění kulturního relativismu. University, církve, odbory, média, politici. Zrazují naše těžce nabyté svobody. Proč, ptám se, proč za ně přestali levičáci a liberálové bojovat? Kdysi stála levice na barikádách za práva žen. Ale kde jsou dnes? Kde jsou v roce 2010? Dělají, že nic nevidí. Protože jsou závislí na kulturním relativismu a jsou závislí rovněž na hlasech muslimů. Jsou závislí na masové imigraci. Díky nebesům, že Jacqui Smith už není ve funkci. Bylo vítězstvím svobody slova, že soudce v UK smetl ze stolu její rozhodnutí zakázat mi minulý rok vstup do země. Doufám, že soudci v mé vlastní zemi budou mít nejméně tolik moudrosti, a osvobodí mě během tohoto roku ve všech bodech obžaloby. Naneštěstí si doposud moc dobře nevedli. Protože nechtějí slyšet pravdu o islámu, a nezajímají je názory špičkových právních expertů na svobodu slova. Minulý měsíc soud na předsoudním řízení zamítl patnáct z osmnácti svědků expertů, jejich předvolání jsem žádal. Jen třem svědkům, expertům, bylo dovoleno promluvit. Naštěstí je má drahá přítelkyně a hrdinná americká psychiatrička, dr. Wafa Sultan, mezi nimi. Ale jejich svědectví bude slyšeno za zavřenými dveřmi. Je zřejmé, že pravda o islámu nesmí být řečena veřejně, pravda o islámu musí zůstat

12

tajemstvím. Dámy a pánové, jsem stíhán za svoje politické názory. Víme, že pronásledování z politických důvodů existuje v zemích Středního východu, jako je Irán, nebo Saudská Arábie, ale nikdy nebyla v Evropě, nikdy nebyla v Nizozemí. Jsem stíhán za to, že jsem přirovnal Korán k Mein Kampfu. Absurdní. Přemýšlím, zda dá jednou Británie k soudu názory Wintsona Churchilla. Dámy a pánové, politický proces, co se proti mě vede, musí skončit. Ale tohle není o mě, o Geertu Wildersovi. Svoboda slova je napadena. Dám vám dalších několik příkladů. Možná víte, že jedna z mých hrdinek, italská autorka Oriana Fallaci, musela žít ve strachu před vydáním do Švýcarska díky její protiislámské knize „Zběsilost a pýcha“. Holandský karikaturista Nekschot byl ve svém

domě v Amsterdamu zatčen 10 policisty za svoje protiislámské kresby. Zde v Británii byla

Saudským podnikatelem souzena za hanobení americká autorka Rachel Ehrenfeldová. V Nizozemí byla souzena Ayaan Hirshi Ali, a v Austrálii dva křesťanští pastoři. Mohl bych pokračovat dál. Dámy a pánové, na celém západě jsou svobodymilovní lidé vystaveni „soudnímu džihádu“. Je to islámská soudní válka. A není to tak dávno, dámy a pánové, co byl dánský karikaturista Westergaard málem zavražděn za svoje kresby. Dámy a pánové, musíme bránit naši svobodu slova. Veškerou naší silou. Veškerou naší mocí. Svoboda slova je z našich svobod tou nejdůležitější. Svoboda slova je základním kamenem moderní společnosti. Svoboda slova je dech naší demokracie, bez svobody slova ztratíme náš způsob života a naši svobodu. Věřím, že je naším závazkem udržet dědictví těch mladých vojáků, co zaútočili na pláže v Normandii. To zbavilo Evropu tyranie. Tito hrdinové nemohli zemřít pro nic. Je naším závazkem hájit svobodu slova. Jak řekl George Orwell: „Pokud svoboda vůbec něco znamená, znamená to právo říci lidem, co nechtějí slyšet.“ Dámy a pánové, věřím v jinou politiku, je čas změny. Musíme spěchat. Nemůžeme již déle čekat. Čas běží. Mohu-li citovat svého oblíbeného amerického presidenta: Ronald Reagan jednou řekl: „Musíme jednat dnes, abychom zachránili zítřek.“ Proto navrhuji následující opatření, z nichž zmíním jen několik, a jejichž cílem je zachovat naši svobodu: Zaprvé, musíme hájit svobodu slova. Je tou nejdůležitější z našich svobod. V Evropě a docela určitě v Nizozemí potřebujeme něco jako americký První Dodatek Ústavy. Zadruhé, musíme skončit s kulturním relativismem a zbavit se ho. Kulturním relativistům, šaríja socialistům, hrdě říkám: naše západní kultura je nadřazena islámské kultuře. Nebojte se to říci. Nejste rasisté, když říkáte, že naše kultura je lepší. Zatřetí, musíme zastavit masovou imigraci z islámských zemí. Protože víc islámu znamená méně svobody. Začtvrté, musíme vystěhovat kriminální imigranty a po zbavení občanství musíme vystěhovat zločince, co mají dvojí občanství. A v mojí zemi je jich dost. Zapáté, musíme zakázat stavbu nových mešit. V Evropě už je islámu dost. Zejména vzhledem k tomu, že křesťané jsou utlačování v zemích jako je Turecko, Egypt, Irák, Irán, Pákistán a Indonézie, se musí zastavit stavba dalších mešit na západě. A to nejdůležitější nakonec, musíme se zbavit všech takzvaných vůdců. Řekl jsem to už dříve: méně Chamberlainů, více Churchillů. Volme skutečné státníky. Dámy a pánové. Pro předchozí generace, pro generaci mých rodičů, bylo slovo „Londýn“ synonymem naděje a svobody. Když byla moje země okupována národními socialisty, BBC nabízela v temnotách nacistické tyranie denní kousek naděje pro moji zemi. Milióny mých spoluobčanů ji tajně poslouchaly. Slova „Volá Londýn“ byla symbolem lepšího světa, který brzo

přijde. Co se bude vysílat za čtyřicet let? Bude to stále „Volá Lon

dýn“, nebo to bude „Volá

Londonistán“? Přinese nám to svobodu? Nebo to bude hlásat hodnoty Mekky a Mediny? Zvítězí v

Británii submise, nebo zachování? Svoboda nebo otroctví? Volba je na vás. A v Nizozemí je volba na nás. Dámy a pánové, nikdy se nebudeme omlouvat za to, že jsme svobodní. A nikdy nesmíme rezignovat. A zajisté, jak jeden z vašich bývalých státníků řekl: Nikdy se nevzdáme. Děkuji vám za pozornost.