Volby jsou jediným prostředkem a nástrojem občanů kdy mohou demokratickou cestou vstoupit a ovlivnit směr a vývoj společnosti. Tím, že volič dá svůj hlas vybranému jedinci nebo skupině, vloží do jeho rukou moc rozhodovat a vládnout za něj.  Jak je tedy možné, že voličská účast ve volbách je čím dál menší. Co odrazuje občany naší země od účasti na volbách?

Lidé již přestali věřit v poctivost politiků, jejich projevů, vystupování, falešných slibů a obsahu etické morálky. Politici svým voličům před volbami lžou prostřednictvím jednoduchých hesel a neobtěžují se podrobným vysvětlením, jakým způsobem chtějí dosáhnout svého falešného a mnohdy nemožného cíle. Levicové strany hlásají jedním dechem: přidáme na důchodech, na mateřské, na sociální oblasti, na platech státních zaměstnanců a tyto peníze získáme zvýšením daní, těm co hodně vydělávají. Tím dosáhneme brzkého příchodu eura, nezvýšíme státní zadluženost a náš stát bude zanedlouho jedním z nejbohatších států v Evropě. Nepřipomíná vám to naši nedávnou minulost? Jediné co k této jednoduché a kouzelné přeměně ekonomiky státu musí volič udělat je, že je musí ve volbách zvolit. Vážení, ono se to dobře poslouchá, ale je to opravdu tak, jak levice hlásá? Není!  Ono to je totiž přesně naopak. Aby se stát vymanil z neuvěřitelného dluhu, musí v první řadě začít šetřit a omezovat výdajovou stránku a to především v nevýrobní sféře a ne dále rozhazovat bez ohledu na to, jaké jsou příjmy. Za druhé, musí podpořit oblast výroby, aby stimuloval tvorbu a růst pracovních míst a to zejména ve výrobní sféře, aby snížil nákladovou část spojenou s nezaměstnaností a naopak zvýšil svůj příjem z nově vytvořených pracovních míst, která plyne z odvodů z mezd a její následné produkce. Hlásání a holedbání levice, že nedopustí poklesu příjmu mezd obyčejným lidem a důchodcům je nehorázná a ostudná lež, kterou chtějí dosáhnout jen jediného cíle a to udržet se u moci, tedy u zdroje tučných platů a dalších náhrad. Jediná cesta ke splněním slibů o vyšších příjmech a důchodech je mít dostatek dobře fungujících a prosperujících firem. Jedině z takovéto firmy si mohou zaměstnanci každý měsíc odnést slušnou mzdu, která jim umožní si případně i něco uspořit na svoje stáří. Jedině z takovýchto firem stát získává finanční prostředky na vše, co financuje, tedy hlavně nevýrobní sféru.
 
Je třeba si uvědomit, co bude následovat v případě, že veřejnost tento podvod neodhalí a naivně uvěří v nesplnitelné sliby. V lepším případě svým slibům levice prostě nedostojí. Výmluva bude jednoduchá, pravice nám to milí voliči nedovolila. Vtom horším případě, kdy se jim to podaří prosadit, se sice volič dočká svých vytoužených slibů, ale současně se dočká nebývalé inflace a s ní souvisejících nežádoucích jevů jako je pokles pracovních míst, nárůstu státního dluhu a dalších nežádoucích ekonomických jevů ve formě zdražování energií, benzínu, lihovin, cigaret a potravin, které nemohou v žádném případě přinést občanovi očekávanou výhodu. Na konci této falešné cesty, na kterou volič svému politikovi naletěl, může být to, že se sice dočkal vytoužených slibů, ale zvýšené náklady spojené s vyvolanou inflací, která zákonitě musí přijít, opět o získanou výhodu přijde. A nejen to. Zvyšování daní firmám vždy vyvolá jen jediné. Oslabení ekonomické stability firem. Pokud se toto stane, následuje v každé ekonomice snižování poptávky po produktech. Firmám následně nezbývá nic jiného, než snižovat počet zaměstnanců. Tou nejhorší odměnou politika svému důvěřivému voliči za to, že ho volil je, že ve své podstatě může jeho chybné rozhodnutí způsobit i jeho vlastní ztrátu zaměstnání.

 Tou nejsmutnější tečkou za falešnou a vychytralou manipulací s podvedeným a oklamaným voličem je jeho konečný verdikt. Podnikatel je ten největší zloduch pod sluncem, neboť mne propustil. 

Vážený voliči, jedinou správnou cestou, která vám může otevřít oči dokořán je se na politika, který se uchází o váš hlas podívat zcela pragmaticky. Přečíst si jeho životopis (pokud vůbec nějaký někdy zveřejnil). Z něho se dozvíte, co ve svém životě dokázal a jaké jsou jeho zkušenosti. Pokud nevybudoval nebo nestál v čele nějaké firmy nebo společnosti, kterou úspěšně založil, nebo řídil ještě před svým vstupem do politiky, jak by proboha mohl řídit tuto zemi? Nebo myslíte že je možné, aby se získáním politického postu u politika nějakým zázrakem z ničeho nic objevili vlastnosti a schopnosti, které před tím neměl?  Velmi důležité jsou také pozitivní morální a charakterové vlastnosti politiků. Pokud politik, který stojí v čele politické strany, vymění svoji manželku za novou mladší, podobným způsobem jako obnošené boty a bezohledně zpřetrhá rodinné zázemí a vazby, jak se asi zachová ke svému národu?  Co je to za stranu, která dovolí mít ve svém čele takového předsedu? Může získat takovéto politické seskupení důvěru voličů?

Tady a v mnoha dalších negativních jednání, postupech a projevech politiků a politických stran se skrývá nechuť voličů chodit k volbám.