Absolutní „atomovou bombu“ o neoliberalismu vydal nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz. Oznámil, že východní Evropa je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do EU.
Toto je krutá rána pro největší úspěch globalismu a neoliberalismu – vytvoření největší samostatné ekonomiky na světě, která se skládá z 28 samostatných zemí, z nichž některé mají společnou měnu.
„Východní Evropa“ je od začátku 21. století velkým propadákem. 300 – 400 miliard dolarů ročně,“ vysvětlil Steinitz.
Podle vědce, který je kromě ocenění znám také předpovídáním splasknutí „dotcom bubliny“, jakož i krize v roce 2008, je podle něho východní Evropa v typickém „sevření dominií“, známém také z dob Římské říše.
Toto je model pro zemi, která má být kolonizována uplácením elity. Římané nedobývali jen legiemi. Mnohem více pozemků bylo anektováno klidně. Šli, podplatili místní náčelníky a z náčelníků se stali guvernéři římských provincií.
„Vaše impérium stojí za vámi a díky němu můžete vybírat mnohem více daní než dosud“. To je to spojenectví elity s impériem na dojení poddaných. Systém funguje po staletí. Aplikovala to například i Anglie v Indii – tam jménem královny jmenovali maharádže a pak spolu vysávali obyčejné lidi,“ vysvětlil Steinitz.
„V současnosti je EU přesně taková. Západ, ale hlavně Německo podplácí místní elitu přes evropské fondy. Elita přináší stát do EU a mění členství na absolutní náboženství, včetně represe proti tomu, kdo je proti ní.
„Coming out, tedy odchod se stává herezí či kacířstvím a přivedená země je vysávána jinými mechanismy – vykupují
místní monopoly, obchodní řetězce, uzavírají se nerentabilní dlouhodobé kontrakty, které nelze změnit při změně vlády a podobně,“ vysvětlil Steinitz.
Před časem se psalo o analýze CIA, podle které je východní Evropa brutálně vysávaná za potlesku, a „vděčná“ za evropské fondy.
Nyní vědec tuto informaci potvrzuje. Eurofondy a vysokoplacená místa v EU pro hrstku úředníků jsou „úplatkem“ pro elitu. Na oplátku je trh příslušné země podchycen a podojen ve prospěch západních korporací. Děje se tak přes dodávky elektřiny, vody, vytápění, přes západní zboží monopolizované v obchodních řetězcích, přes daleko větší a pro místní podnikání nedosažitelné
rozpočty na reklamu, marketing, přes nákup médií atp. Poměr mezi fondy a vyčerpanými trhy je horší než 1:10. „Pokud východní Evropa vystoupí z EU a zastaví tuto obrovskou dotaci, kterou vyplácí Západu, mohla by být minimálně dvakrát bohatší!
Tím by se společnost uklidnila a výrazně by se snížil i tlak na emigraci, což je další způsob jak ji vysávat. Západ prostřednictvím vyšších mezd odebírá nejlepší specialisty východu a tím zvětšuje rozdíly,“ uzavřel nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz.