Moje dosud marné úsilí o zrušení neplatného zákazu devitalizace nádorů pokračuje. Po marném úsilí přimět k němu ministra zdravotnictví Leoše Hegera a zbavit nemocnice a lékaře obav z pronásledování, jímž se v zákazu vyhrožuje, vyzývám k žalobě u soudu. Za ostrá nařčení a urážky, jichž jsem se dopustil ve dvou marných otevřených dopisech ministru zdravotnictví.

Ing. Stanislav Vrbík, Zlín. (stanislav.vrbik@email.cz)

Předmět: Výzva paní MUDr. Heleně Sajdlové, vedoucí odboru zdravotnických služeb ministerstva zdravotnictví. týká se č..j. MZDRXOOFMUPC
Datum: 22.10.2011 01:15:54

Paní doktorko Heleno Sajdlová,
Musím začít prosbou. Jestli trpíte nějakou srdeční slabostí, nebo něčím, co by mohlo ohrozit Váš život anebo zdraví při těžkém obvinění, nečtěte tento dopis.
Je to opravdu zdraví nebezpečné čtení. Odevzdejte jej k vyřízení panu ministrovi, nebo raději svěřte jeho čtení psychologovi. Ten by snad mohl obsah tohoto dopisu šetrně tlumočit Vám, i panu ministrovi. Je to opravdu psychicky obtížné čtení. Nechtěl bych Vás nebo pana ministra mít na svědomí. Opravdu, nežertuju, je to nebezpečné! Udělejte to.
Tak tedy: po důkladném rozmýšlení jsem přišel k závěru, že Vaše odpověď na můj druhý otevřený dopis ministrovi zdravotnictví nemá právní platnost. Že tedy odpovědí není. Protože:

1.Není pravda, že neuvádím žádné nové skutečnosti. Nýbrž je pravda, že jste mi na první dopis neodpověděla pravdivě a úplně, dokonce jste použila lži o nějakých velmi přísných předpisech, které je nutno dodržovat. Což je směšné, protože žádné předpisy nemohou samy o sobě bránit, aby byly dodržovány tím, že se podle nich nebude pracovat, jinými slovy že nebudou dodržovány. Právě to byl hlavní důvod, že jsem se musel dovolávat řádné odpovědi 2. otevřeným dopisem.
Jsou tam ještě další kauzy, které jste ve své odpovědi po komunistickém zvyku bez povšimnutí přešla. A mám vážné podezření, že mě jednoduše odpálkováváte, aniž o tom všem adresát dopisu, pan ministr, něco ví.

2. Není snad třeba, abych z těch dopisů opakoval další svoje ataky na Vás v zájmu záchrany lidských životů.

3. Je neslučitelné s Vaší funkcí vedoucí odboru zdravotnických služeb, že se nepřičiníte o zrušení zákazu devitalizací nádorů ze své vlastní iniciativy. Tím víc, že jsem Vám ukázkami posudků lékařů a právníků naprosto jednoznačně dokázal, že tento zákaz je neplatný od samého počátku, je protiprávní, antihumánní, a zločinný.

Rozumíte mi? Je zločinný!!! Musí být odvolán, i když je ve skutečnosti cárem papíru. Protože se v něm vyhrožuje lékařům a oni nemají tolik důvěry ve spravedlnost tohoto státu, aby jej porušovali. Je to jejich strach i pošetilost. Protože desetitisíce pozůstalých v tomto státě je mohou za nenabídnutí devitalizace žalovat. Toto je další argument pro odvolání té – opravdové zhovadilosti. Jistě si ani neumíte představit, co by nějaká relace v televizi na toto téma mohla způsobit celému zdravotnictví.

Dobře Vám radím:
Jděte za ministrem se zrušovacím spisem, ať to honem podepíše, že už nechcete nést odpovědnost za umírání pacientů "lehce nemocných" rakovinou.

4. Na přirovnání všech, kdo se o vydání tohoto zločinného zákazu a odmítání jeho odvolání (mezi něž už patříte i Vy) k Hitlerovi a Stalinovi, mám plné právo. Kdyby se v roce1957 devitalizace zavedla, zachránila by minimálně sto milionů lidských životů (podle mého odhadu). To přece ani Stalin s Hitlerem nedokázali. A navíc Ti, co musejí i z Vaší vůle bez účinné léčby, přečasto v krutých bolestech (týrání pacientů!!!), umírat, po sobě nestříleli, jako část těch obětí jmenovaných lidských oblud. Jim jste možnost účinné léčby zatajili v zájmu farmaceutických firem, jak o tom před dávnými lety napsal sám doktor Fortýn.
Nedivte se, že on i většina veřejnosti mluví o tom, že všichni vlivní lidé ve zdravotnictví jsou lobbisty podpláceni.
Paní doktorko Sajdlová, vzhledem k tomu, že nemohu snést pomyšlení na Vaše a ministrovo odmítání zrušit tu ohavnost:
Vyzývám Vás, abyste mne za mé urážlivé chování k Vám žalovala u příslušného soudu.
Vyzývám Vás na slovní souboj před soudem, a dá-li náhubkový zákon a bůh, i před veřejností.
Těším se na naši vzájemnou debatu o přiměřenosti mých obvinění k Vaší vině. Najměte si nejlepší právníky. Já se budu obhajovat sám. Natolik věřím své pravdě.
Žalujte, protože tak odejdete od soudu bez trestu. Kdoví, co by s Vámi bylo, kdybych žaloval já. Zvláště kdyby mezitím ODS ztratila ve státě a rezortu spravedlnosti vliv.

S pozdravem

Váš odpůrce Stanislav Vrbík ze Zlína.

Lidé, ptáte se, proč dělám takový humbuk kolem devitalizace? Asi nemáte strach z rakoviny. Asi vám nevadí, že miliardy, zbytečně vynakládané na chemo a radioterapii končí z poloviny v hrobech a urnách, a z druhé poloviny zachraňují život, ale ne zdraví pacientů. A z obou polovin vysávají peníze ze zdravotnictví. Vaše peníze, které se musí nahrazovat reformou zdravotnictví A vy to zaplatíte. S.V.