Chruščov  byl Ukrajinec a daroval své rodné zemi Krym,v politbyru KS SSSR
byla naprostá většina Ukrajinců, jen 1 Rus. Nebyl div, že byl zvolen do
vedení politbyra  Nikita Sergejevič Chruščov v roce  1956, odpůrce  J.V.
Stalina !

Možná je to i pravda, ale na věci to nic nezměnilo !

Zajímavá informace !

Toto jsou velmi zajímavá fakta a jdou velmi dobře zjistit z knihy o Celní
správě ČR.

Okupace Československa Rusy v roce 1968 ?

Ani náhodou !
O situaci v Československu v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve
složení:
7 Ukrajinců (včetně L. I. Brežněva), 1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kirgyz, 1
Kazach a jen jeden Rus.

Když po vášnivé diskuzi došlo k hlasování o intervenci do ČSSR, tak
intervence zvítězila v poměru 10:2

(Litevec se zdržel a Rus byl proti).!!

Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě sovětské armády, a to

1. ukrajinský sbor složený výhradně z Ukrajinců a 1. záložní uralský sbor,
kde bylo téměř výhradní zastoupení zauralských národností.

V první vlně do Československa přišlo celkově 63 Rusů !, z toho bylo 42
armádních žurnalistů !!
Až v roce 1970 se začal záložní sbor stahovat zpět
do SSSR a 1. ukrajinský front začal být nahrazován nově vzniklým 3. sborem,
jemuž se přezdívalo zahraniční a v něm pak už byla většina Rusů, kteří s
rokem 1968 neměli nic společného.

Ve své podstatě okupace Československa byla ukrajinskou záležitostí !

Takže si to dej dohromady s tím, co se dneska odehrává na Ukrajině.

Tak se mějte hezky. Jó, holt dějiny válek nepřevrátíš !