I mezi mohamedány…

Nikde na světě jsem neviděl IMANA, aby měl na šatu kříže !!! No proslov je úžasný a pravdivý, ale co „naplat“, je potřeba ty jmenované zbavit veřejné moci! Nebude pořádek do té doby, pokud peníze budou VLÁDNOUT – bankéři a peníze by měli sloužit...