Zpětný negativní efekt

Každý člověk bez výjimky očekává od svého života pozitivní vývoj a jeho přání se vždy ubírají pozitivním směrem. Nejčastěji  se lidská přání orientují na materiální hodnoty, na své zdraví, zdraví svých blízkých, úspěch a duševní pohodu. K tomu, aby se tato přání naplnila, však vede většinou cesta tvrdé práce, správného přístupu k životu, tolerance, sebekontroly, odříkání, sebevzdělávání, pokory a hlavně obyčejné lidské slušnosti. Většinou se jedná o dlouhou cestu, která je ale vždy korunována úspěchem. Lidé, kteří v sobě nemají  dostatek trpělivosti a pozitivních vlastností se často domnívají, že k spokojenému životu vede daleko kratší a jednodušší cesta, která přinese toužebné ovoce rychle a hned. Na této jejich cestě, kterou se rozhodli začít budovat za pomocí falše ukryté v negativních vlastnostech, se ale ještě nikdy nikdo daleko nedostal a dříve nebo později cesta končí a dostaví se vší  váhou a tvrdostí zpětný negativní efekt ve formě pohrdání, vyčlenění ze společnosti a trestu. Šrámy, které si člověk na svém svědomí odnese za svoje nezodpovědné jednání, se již nikdy nezahojí a člověk s nimi žije celý svůj život. Zpětný negativní efekt je přirozeným zákonem přírody a nikomu se nevyhne, neboť je přítomen v nás lidech a my jsme jeho součástí, příjemcem a také jeho vykonavatelem.

Blog

Nadační fond

Doporučujeme

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální interiéry dle Vašich představ.

Petr Havlíček - vyrábíme točité schodiště na zakázku.

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální dveře na míru.

Petr Havlíček - stavíme dřevostavby a roubenky podle individuálních i typových projektů.

Švýcarská demokracie

Vysílání České Konference

Moto

"Říkejte lidem pravdu a změníte svět."