Podstata lidského života

Každý člověk se narodí s určitými vlastnostmi a předpoklady, které získává genetickou dědičností od svých rodičů, prarodičů a celé řady předků. Tyto vlastnosti ovlivňují celý jeho život a určují jeho celoživotní dráhu. Každý člověk je jedinečným originálem a na celé zemi neexistují dva naprosto stejní jedinci. Každý svéprávný jedinec má před sebou životní cestu, kterou může svým jednáním ovlivňovat a vytvářet. Je jen na něm, zda bude své pozitivní zděděné vlastnosti rozvíjet a zdokonalovat, nebo je naopak bude degradovat a potlačovat.
Cest je několik – pozitivní – negativní nebo něco mezi tím.
Tou cestou, kterou se nakonec každý z nás vydá, může do určité míry ovlivnit vnější prostředí. V první řadě to jsou rodiče, prarodiče, sourozenci a celé rodinné zázemí, posléze to mohou být i partner a partnerka. Je dost pravděpodobné, že většina dětí si své rodiče vybírá jako své vzory. Dále to mohou být škola, kamarádi, pracovní kolektiv nebo sportovní kolektiv, zájmová, církevní a politická seskupení. V neposlední řadě to mohou být celebrity a osobnosti z celého zmíněného spektra, ale i média a v neposlední řadě i stát. Vše může formovat a ovlivňovat pozitivní nebo negativní cestu životem každého z nás. Naše osudy a životní dráha, se podobá dlouhému čistému listu papíru, na který každý člověk od svého narození píše svůj životní příběh. A je jen na něm, co na něj napíše. Mohou to být krásné úhledné řádky smysluplného života napsané slušným pozitivně naladěným pracovitým člověkem, nebo také pokřivené řádky nevzhledného písma, které vypovídají o povaze, která kolem sebe rozlévá do všech stran negativní a zápornou energii. Ta lidem způsobuje jen a jen větší čí menší problémy a nesnáze. Každý člověk může ovlivňovat a směřovat svůj život správným nebo nesprávným směrem. Je to jen a jen na něm, zda během své životní cesty pochopí principy dobra a zla. Ten hlavní problém spočívá v tom, že člověk je tvor společenský a každý jeho čin působí na celé jeho okolí, ve kterém žije, a tím ho buď pozitivně, nebo negativně ovlivňuje.
Lidé s pozitivními vlastnostmi dosahují ve své životní dráze také pozitivních výsledků. Naopak lidé s negativními vlastnostmi nedosáhnou většinou ničeho.
Každý lidský tvor má od přírody, nebo chcete- li od Boha, ve svém nitru nastavenu příčku hodnot, která určuje, co je správné a co ne. A záleží jen na něm, zda se jimi bude řídit nebo ne. Je mnoho podstatných věcí, které lidé s negativními vlastnostmi nechápou. Domnívají, že když je nikdo nevidí nebo nechytí při páchání nepravostí, tak je vše v pořádku. Také neví, že když dosáhnou jakékoliv výhody na úkor druhých, pak získaný prospěch má jen krátkodobý efekt. Dlouhodobě je vždy vše dříve či později spravedlivě vyrovnáno do původní rovnováhy a to jakoukoli formou, která tvoří život kolem nás.  Jak to funguje? Jeden životní příběh za všechny. Zloděj aut si z utržených peněz pořídí luxusní automobil. Vzápětí o něj přijde, neboť se ukáže, že je také kradené. O několik let později podlehne zákeřné nemoci a za sebou zanechává rodině velké dluhy.Nejlépe zná každý sám sebe a tak se také chová navenek. Přetvářka nepomáhá. Přeměna osobnosti člověka má neodvratný dopad na jeho psychiku, zdraví, jednání a také výraz obličeje. Psychika dále neodvratně ovlivňuje zdraví a tělesnou schránku každého jednotlivce a dříve či později se začnou u jedinců s negativním chováním a povahou projevovat potíže v různých formách podoby. Každá lidská nemoc může mít hluboké kořeny v psychice člověka, a pokud se k tomu přidá špatná životospráva, která je mimo jiné základem každého lidského zdraví, problémy se urychlují a prohlubují. Někdy se může navenek zdát, že darebákovi jeho lumpárny prochází, ale opak je pravdou. Zpětný negativní efekt se mnohdy projeví i se značným zpožděním a třeba i ve zcela jiné oblasti než byly nepravosti páchány. Říká se tomu lidově boží mlýny. Špatné svědomí je tím nejúčinnějším a nejspravedlivějším samosoudcem každého z nás a dříve či později každého jednotlivce, skupiny ale i systémy dožene. Člověk má dar řeči, bohužel ale tento dar často zneužívá k zastření a pokřivení pravdy. Skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, co říká, ale v tom, co skutečně dělá.

V životě se může stát, že se člověk dopustí omylu, nebo že se nechá zmást nepravdivými informacemi nebo v návalu hněvu řekne něco, čehož posléze lituje. Jak se říká, nikdo chytrý z nebe nespadl, v tomto případě je třeba své chybné rozhodnutí posléze přehodnotit a napravit. Poté bude zase vše v pořádku. Nedostaví se tzv. zpětný negativní efekt, který je přirozenou reakcí na každý náš negativní čin.

 

Blog

Nadační fond

Doporučujeme

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální interiéry dle Vašich představ.

Petr Havlíček - vyrábíme točité schodiště na zakázku.

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální dveře na míru.

Petr Havlíček - stavíme dřevostavby a roubenky podle individuálních i typových projektů.

Švýcarská demokracie

Vysílání České Konference

Moto

"Říkejte lidem pravdu a změníte svět."