Nepřehlédněte

Veřejná žaloba na stát

My občané České republiky, členové občanského sdružení Pozitivní Svět a níže podepsaní, žalujeme náš stát v souladu s ústavou České republiky a listiny základních práv a svobod za porušení řádného spravování veřejných statků státními orgány veřejné správy a...

Pravý a levý stát

Hlavním obsahem tohoto výstupu je poukázat na nesmyslnost úsilí politických stran rozdělovat společnosti na levici a pravici, a vysvětlit podstatu důležitosti ekonomické vyváženosti výdajů a produkce.

Malý efektivní stát

Co si může občan představit pod definicí malý levný a efektivní stát? Jedná se především o stát s malým množstvím byrokratické úřednické agendy.