Kam mizí daňové výnosy státu

V hodinách dějepisu nám učitelé vysvětlovali, jak feudálové vykořisťovali své poddané vybíráním daní ve formě desátku. Za Rakouska Uherska odváděli lidé s nízkým příjmem státu přibližně 1 procento svého příjmu (cca 1500 tehdejších korun ročně), střední vrstva odváděla...

Veřejná žaloba na stát

My občané České republiky, členové občanského sdružení Pozitivní Svět a níže podepsaní, žalujeme náš stát v souladu s ústavou České republiky a listiny základních práv a svobod za porušení řádného spravování veřejných statků státními orgány veřejné správy a...

Pravý a levý stát

Hlavním obsahem tohoto výstupu je poukázat na nesmyslnost úsilí politických stran rozdělovat společnosti na levici a pravici, a vysvětlit podstatu důležitosti ekonomické vyváženosti výdajů a produkce.   Český stát se dělí na dva tábory. Levici a pravici. Co si takhle...

Malý efektivní stát

Co si může občan představit pod definicí malý levný a efektivní stát? Jedná se především o stát s malým množstvím byrokratické úřednické agendy. Česká republika má dle dostupných informací stejně velkou armádu úředníků jako má Francie, která ale má 6x více obyvatel,...