Motorem všech aktivit je vytváření prostředí a plnění vizí jedince, rodiny, firmy a tím i společnosti, chcete-li ekonomických systémů. Každá vize v sobě obnáší kvalitativní růst těchto ekonomických systémů. Jde o to, zda realizace těchto vizí je potřebná a prospěšná pro růst, rozvoj společnosti jako celku. Pokud jde jen kvantitativní růst, bez následné změny kvalitativní, pak vede k destrukci systému nebo destrukci prostředí, ve kterém systém existuje. Je důležité umět diagnostikovat, co je pro systém konstruktivní a co destruktivní v celé struktuře systému.

Více se dočtete v tomto dokumentu: Nova ekonomie podle Pansofie 2015