O nás

 

Pozitivní Svět.cz
Právní forma: občanské sdružení

Společnost „Pozitivní Svět“ sdružuje osobnosti, které svým postojem, prací, dosaženými výsledky, zkušenostmi a znalostmi zaujímají čelné postavení v různých oblastech našeho života a také všechny slušné lidi, kteří projeví zájem prosazovat lidskou důstojnost, právo, slušnost a pravdu.

Společnost Pozitivní Svět nabízí myšlenky, znalosti a nabyté zkušenosti prostřednictvím těchto stránek, na kterých chce zejména poukázat na problémy a nedostatky, které se ve společnosti projevují. Je to volné, neformální a otevřené společenství lidí různého přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě.

Předmluva :
Společnost Pozitivní svět je zaměřena na podstatu úlohy člověka, jeho vlastností, projevů, jednání a na pojmenování důsledků nesprávných rozhodnutí ve všech oblastech lidské společnosti.
Obsahem a cílem společnosti Pozitivní svět je dát prostor všem slušným, čestným, schopným a odvážným lidem, kteří chtějí přispět svými postoji, názory a životními zkušenostmi k formování myšlenek, umožňujících napravit pokřivené pravdy a vrátit svět k potřebným morálním hodnotám. Je třeba nastavit zrcadlo všemu, co deformuje pozitivní lidské vědomí a začít vytvářet postupně kroky, prostředí a prostor k tvorbě nových zákonných prostředků, které svým obsahem budou plnit a chránit základní potřeby lidstva. Jednoduše řečeno říkat a prosazovat pravdu.

Říkejte lidem pravdu a změníte svět

Podstata, úloha a cíl :
Hlavní úlohou a cílem společnosti je vyhledat a oslovit jednotlivce i skupiny obyvatel, kteří jsou svým okolím vnímáni jako autority s pozitivními charakterovými vlastnostmi a schopnostmi. Jedná se o silné osobnosti se stabilními morálními hodnotami, které jdou svým jednáním a přístupem k životu příkladem svému okolí a svým konáním a poctivou prací dosáhly pozitivních pracovních výsledků. Společnost je také zcela otevřená mladým lidem, kteří jsou budoucností našeho národa a jsou to právě oni, kdo ponesou na svých bedrech špatná rozhodnutí současných vládních garnitur. Společnost, která z těchto vybraných přirozených autorit vznikne, bude mít následně za cíl vytvářet a formulovat společná prohlášení vedoucí k odhalení pravdivých a nezávislých informací, vedoucích ke kvalitní informovanosti občanů ve všech oblastech života. Všichni ti, kteří budou mít odvahu a předpoklady se dát na trnitou cestu názorového mixu a jsou odhodláni prosazovat pravdivé myšlenky a názory, vedoucí k narovnání pokřivených pravd, sloužících často jen k prosazování hloupých stranických ideologií nebo lobbyistických zájmů úzké skupiny lidí, se mohou zapojit svými zkušenostmi a znalostmi do nelehkého společného úsilí o prosazení pravdy, lidské slušnosti a morálního rozměru života. Cíl společnosti je zaměřen na službu lidem.

Jednotlivé oblasti :
Oblasti, ve kterých společnost zaujímá svoje názorové postoje a pravdivé informace se postupně formují podle potřeb, počtu členů a jejich profesního zaměření. Jsou to následující oblasti:

00 zákony a právo
01 daně
02 míra lidských hodnot
03 stát, zlaty poklad
04 obrana státu
05 bezpečnost
06 policie
07 ochrana soukromého vlastnictví
08 ekonomika
09 osobní zodpovědnost
10 zaměstnanost
11 podnikání
12 průmysl
13 energetika
14 bytová výstavba
15 obchod
16 doprava
17 zemědělství, potraviny
18 potraviny
19 bankovnictví
20 hazardní hry, hrací automaty, kasina, loterie
21 média
22 internet
23 pojišťovny
24 reklama
25 politické strany lobink
26 politika
27 volby
28 pravý a levý stát
29 sociální oblast, sociální smír
30 odbory
31 důchody
32 zdravotnictví – nemocnice ,obezita, kouření, drogy,
33 životní prostředí
34 ochrana zvířat
35 školství – výchova etiky
36 kultura
37 památky
38 náboženství
39 věda
40 výzkum a vývoj
41 lidstvo
42 evropská unie
43 svět
44 města
45 obce
46 občan
47 člověk jako jednotlivec
48 rodina
49 manželství
50 děti
51 mládež
52 společnost

Každá z těchto uvedených oblastí bude postupně doplňována o další samostatné odvětví podle jednotlivého zaměření a členění skupin. Případné další oblasti se budou otevírat na základě vývoje, doporučení, potřeb a návrhů členů a podnětů od občanů, které budou vycházet z běžného ale i profesního života.

Blog

Nadační fond

Doporučujeme

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální interiéry dle Vašich představ.

Petr Havlíček - vyrábíme točité schodiště na zakázku.

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální dveře na míru.

Petr Havlíček - stavíme dřevostavby a roubenky podle individuálních i typových projektů.

Švýcarská demokracie

Vysílání České Konference

Moto

"Říkejte lidem pravdu a změníte svět."