Kniha Kladivo na politiky

Jedná se o zajímavou knihu, plnou logických argumentů a myšlenek, která vznikala řadu let. Kniha mimo jiné obsahuje Pozitivní test osobnosti, který se stává pomyslným úderným kladivem dopadajícím na hlavy nepoctivých a nečestných politiků.

Kniha Kladivo na politiky, se svým širokým obsahem a pojmenováním nepříjemných pravd, má ze své podstaty předpoklad se stát žádaným bestselerem, neboť nic podobného se na knižním trhu doposud neobjevilo. Zda se tak stane a tato kniha pomůže občanům otevřít oči dokořán, zálež i na vás, zda se do aktivního šíření této ojedinělé publikace zapojíte i vy.

Kniha stojí 150,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Otázky, které jsou v knize „Kladivo na politiky“ zodpovězeny:

•  Ptají se nás politici, co bychom si přáli, nebo nám diktují, co si přejí oni?
•  Ovládají globální elity za pomoci byrokratické džungle náš politický a ekonomický proces?
•  Stala se některá média prostřednictvím falešné hry na demokracii součástí establishmentu?
•  Vymknul se peněžní systém, který získal neomezenou moc, z kontroly národních a mezinárodních autorit?  Nejsou celosvětové finanční krize ve skutečnosti krizí morální?
•  Lze náš právní systém nazvat univerzální mravní autoritou rozumu nebo je to jeden z nejslabších článků společenských morálních hodnot?
•  Stane se Test pozitivní osobnosti etickou revolucí, která dopadne na hlavy politiků jako nekompromisní morální kladivo?
•  Je politická reprezentace skutečnou zárukou racionálního a kvalitativního vládnutí nebo je to spíše parta dobře placených, nekompetentních, druhořadých rádoby politiků?

Na všechny tyto závažné otázky a mnoho dalších se snaží autor nalézt odpovědi, které klade na misky vah v nekončícím souboji pozitivních a negativních lidských vlastností, tedy dobra a zla.

O autorovi:

Petr Havlíček
16. 8. 1954
Úspěšný podnikatel, dlouholetý starosta, publicista, spisovatel, blogger. Šéfredaktor informačního serveru Pozitivní svět, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu Pozitivní svět, který je garantem pro udělování titulu Pozitivní osobnost.

Jedna třetina výnosu z prodeje této publikace bude využita k podpoře činnosti nadačního fondu Pozitivní svět.

Objednávka:


  Recenze:

  Jan Piroutek
  Když máte tu čest napsat recenzi knihy Kladivo na politiky od Petra Havlíčka, můžete si být předem jisti, že je to hlavně o pravdě. Na jeho stránkách  ttp://www.pozitivnisvet.cz/ stojí: „Říkejte lidem pravdu a změníte svět“ I to je pravda, jen dodávám … ale je to velká fuška!
  Bohužel jediné zatím ještě trochu nezávislé medium je internet. Ale i tam již na plné obrátky pracuje a čím dál více bude cenzura, na příkaz mocných lidí, kteří nemají zájem na vyjevení pravdy v plné nahotě. Jsou-li v této knize nějaké nepřesnosti, nevadí. Absolutní přesnost je v podstatě nedostižná. Důležitý je, ale směr a podstata našeho uvažování, směřování i snažení. To je v této knize více než naplněno.
  Petra Havlíčka, letitého a mnohokrát znovu zvoleného starostu obce Vítějevsi, ale také podnikatele, dobrého a spravedlivého člověka, znám už několik let a nikdy mne v ničem nezklamal. Už to je v dnešní době vzácnost nad nejvzácnější. Hledání pravdy je jeho způsob života. Lež, klam a podvod, nástroje slabých, vůbec nepotřebuje ke svému životu. Věci kolem sebe vnímá s jasnou představou o tom, co je správně a co ne, protože je to prostě muž činu, praxe, reality, dobře vychovaný chlap, který má jasno, co je správně a co ne.  Nikdo ho to nemusí učit. Je mu to prostě dobrou výchovou vštípeno a dáno. Takových lidí je vždy nedostatek a jsou prozřetelností předurčeni být přirozeným příkladem pro ostatní. Petr má kromě jiných talentů i dar umění říkat věci na rovinu. Jasně stručně a srozumitelně. Umí se ale i mýlit, ale pak o tom umí klidně a otevřeně mluvit. Zejména jako o svém vlastním poučení a o poučení pro druhé. To zvládá málokdo. Mýlí se úplně každý, ale Petr nemá žádný problém to kdykoliv říci nahlas a na rovinu. To umí jen ti nejsilnější. Takoví lidé by měli být ve vší přirozené úctě a respektu našimi nejvyššími veřejnými služebníky, způsobilí sloužit občanům v institucích veřejných služeb, mít na starosti náš stát.
  Tato kniha je zajímavá a přínosná proto, že je napsaná s upřímnou snahou konkrétní věci veřejné pojmenovat, pochopit a zlepšit. Jak? To se dozvíte po jejím přečtení. Stojí to zato. Prostá lidská mravnost a slušnost není v této knize cizím slovem. Testy pozitivních osobností je dílo, na kterém Petr pracuje již mnoho let a všichni mu držme palce, aby se uplatnily a pozitivně ovlivnily naši politickou scénu, aby měly pozitivní vliv na lepší život nás všech, vesměs zcela obyčejných lidí. Snaha změnit současný absurdní byrokratický stát na systém trvaleji snesitelného soužití lidí tak, aby stát byl jen množina občany chtěných veřejných služeb pro občany, kteří si jej sami platí, je nepochybně správně a nelze v tomto snažení nijak umdlévat. Jen to aktivně musí chtít většina občanů. Je to otázka přežití našeho druhu. K tomu přispívá i nemalou měrou tato pravdě a realitě velmi otevřená a nakloněná kniha.

  V úctě ke všem zodpovědným, slušným a pracovitým lidem, k Petrovi Havlíčkovi,
  v Praskačce u Hradce Králové, dne 9. 4. 2017,
  Jan Piroutek,
  především občan, spoluzaměstnavatel našich veřejných služebníků a spoluvlastník naší vlasti a státu. Tedy jeden z Vás všech, vážení spoluobčané …

  Jan Piroutek je svojí profesí vědec, inženýr, konstruktér, kybernetik a vynálezce. Je také autorem návrhu nové ústavy, internetového volebního programu a referenda –  www.ivpr.cz a www.kouleso.cz .

  Dr. Pavel Lehký
  Vážený pane Havlíčku,
  Děkuji za projev důvěry a zaslání Vaší knihy „Kladivo na politiky“.
  Vaše kniha obsahuje spousty údajů a zkušeností, které se jen tak snadno nenajdou, zvláště ne tak pohromadě. Text ukazuje na příkladech problémy, se kterými se často potkáváme v určitých situacích dennodenně.
  Je vidět, že jste tyto informace sbíral dlouhé roky a je vidět, že máte velmi široké zkušenosti a rozhled.
  Problémy nejen popisujete, ale ukazujete i jak by bylo možné je napravit.
  Pro dnešního uspěchaného čtenáře bude kniha s bezmála třemi stovkami stran asi moc dlouhá na systematickou četbu celého textu. Lze ale říct, že knihu můžete otevřít kdekoliv náhodou a vždy najdete zajímavé pasáže.
  Bylo by dobré, kdyby knihu pročetlo více lidí a zvlášť těch, kteří již jsou, nebo chtějí vykonávat nějakou veřejnou funkci.

  Ing. Štěpán Žilinec
  Vážený pane,
  měl jsem tu čest přečíst si Vaši knihu „Kladivo na politiky“, kterou jste mi zaslal. Vážím si toho, že jste si na mne vzpomněl a velmi dobře si pamatuji na náš několika hodinový rozhovor, přestože je to již několik let. Z Vaší knihy jsem velmi rychle pochopil, že jste diametrálně změnil názor na pana Babiše a spolupráci s jeho hnutím. Nechci se pouštět do příliš obsáhlé recenze knihy, omezím se pouze na první pocit z ní, ten pokládám za klíčový a několik s ním souvisejících úvah. Tak tedy, můj první pocit po přečtení knihy je ten, že bych se pod ni bez váhání podepsal. Jak víte, jsem ekonom a Váš pohled na ekonomické aspekty zcela koresponduje s mými názory na pokřivenost, či spíše naprostou deformaci ekonomických principů, principů zdravého selského rozumu pomocí sofistikovaných ekonomických vzorců a definic, které mají jediný cíl a to je zakrýt skutečnost, kterou je bezostyšné okrádání většiny ve prospěch menšiny. Vaše kniha je podle mne díky velkému množství reálných příběhů snadno pochopitelná i pro čtenáře, který nemá ekonomické vzdělání. Po přečtení knihy jsem dlouho přemýšlel o intenzivní potřebě něco změnit, protože nejsem sám, kdo má podobné názory a pohledy na současný stav společnosti. Závěr knihy naznačil určitou cestu, myslím Tím www.pozitivnisvet.cz . Způsob realizace mne ale moc neoslovil. Vytváření „databáze poctivých lidí“ mne dost odrazuje. Naopak velký potenciál jsem vnímal ve faktu, že jediné co v politice funguje, je samospráva. Kdo jiný, než Ti, kteří jsou v denním kontaktu s voliči, by mohli prostřednictvím voleb něco změnit. Záměr založení platformy STAN byl asi podobný, ale realizace skončila daleko za očekáváním.

  Ještě jedna myšlenka ve Vaší knize mne velmi zaujala, resp. se s ní naprosto ztotožňuji a řídím se jí. Jedná se o jednoduchý princip, že nedělám druhým to, co nechci aby oni dělali mně. Je to opravdu jednoduchý princip a světě div se, ono to většinou funguje. Nevím, jestli s věkem přichází moudrost, či spíše profilace žebříčku životních hodnot, ale tento princip mi podstatným způsobem zjednodušuje, či spíše zpříjemňuje existenci. I ve své profesi jsem se vždy snažil chovat tak, abych se ke kterémukoliv ze svých klientů mohl kdykoliv vrátit bez toho, že by mne vyhodil ze dveří.

  Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší cestě vedoucí k prozření co největší části společnosti.