Vyrůstal jsem v rodině

Vyrůstal jsem v rodině, kde jsme si vážili jeden druhého a moji rodiče pečovali o stárnoucí prarodiče s láskou. Ve škole mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k národu a k naší zemi. Učil jsem se rád národní dějiny a bavila mne  česká literatura. Na výlety jsme...

100 Euro

Jednoho deštivého dne, se v malém přímořském městečku v Řecku, v krajině postižené finanční krizí, objeví německý turista. Přijde do malého hotelu a požádá hoteliéra, aby mu ukázal pokoje, že by se možná na pár dní ubytoval. Hoteliér požádá o kauci 100 euro a dá mu...