Všem blahopřeji.

Voličům, kteří umožnili postupně volbou do Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta, vládu jedné strany, přeji, aby se jim splnila všechna jejich přání. Především: Přeji mladým mužům, aby se na ně postupně začala vztahovat vojenská služba, jak to náčelník štábu ČR...