Voličům, kteří umožnili postupně volbou do Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta, vládu jedné strany, přeji, aby se jim splnila všechna jejich přání.
Především: Přeji mladým mužům, aby se na ně postupně začala vztahovat vojenská služba, jak to náčelník štábu ČR naznačil.
Přeji mladým ženám, aby se jim mateřská snížila na dva, jeden rok, nebo dokonce na devět měsíců, jak je to běžné ve vyspělých tržních ekonomikách.
Přeji jim, aby se důchodový věk kromě rizikových zaměstnání zvýšil na 68 let a postupně se dále zvyšoval, jak to požaduje NERV.
Přeji jim, aby se zlegalizovaly drogy. Pomohou tím naší zemi hned dvakrát. Jednak budou pořádně zdaněny a navíc se jejich uživatelé nedožijí důchodového věku.
Přeji mladým lidem, aby se zavedlo školné, jako je to v jiných zemích na západ od nás. Povinnost státu postarat se o bezplatné vzdělání zůstalo ze setrvačnosti po socialismu. V západních zemích je vzdělání považováno za investici a požadována finanční spoluúčast.
Přeji jim, aby se postupně začalo platit za zdravotní péči tak, jak to začali s tichým souhlasem vlády dělat zubaři
Přeji jim, aby je vysoké daně posunuly na úroveň glorifikované Ukrajiny, která byla v životní úrovni v roce 2021 na 97 místě na světě, zatímco ČR na osmnáctém.
Přeji seniorům, aby se jim snížil důchod o 15-20% a zrušil současný model valorizace tak, jak to požaduje důchodová komise vedená Nerudovou, protože mají svůj podíl na tom, že si naše mladá generace zvykla pohodlně žít na dluh s tím, že v případě potřeby hodný dědeček, nebo milující babička mají vždy kam sáhnout a z problémů je vytáhnout.
Pouze jednu věc si nepřeji.
T.G.Masaryk prohlásil před svou smrtí :“Budu se na vás dívat.“ Bylo by pro něj zdrcující, kam jsme jeho celoživotní dílo po 105 letech dovedli. Určitě by získal názor, že oddělení od Rakousko byla velká chyba. Rakušané si totiž ve většině zachovali zdravý rozum, který, jak je vidět, už v naší zemi téměř vymizel.