Poslední generace

Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další už nepřijdou, protože nastane konec světa. Nechceme být poslední generací, proto musíme burcovat. Více zde:...

NEMÁM SLOV

V Bruselu tento víkend vypukla velká válka o evropská prasata! Východní prasata mají být vyhubena, aby západní vepři přinášeli svým majitelům ještě tučnější dividendy! Výroba a prodej vepřového masa v Evropě generuje desítky miliard daní, a ty nyní mají téměř výlučně...