Jsme stále ČSFR, MADE IN CZECHOSLAVAKIA stále žije!
Jsme tím pádem mimo EU a mimo NATO!
Všechny kroky byly PROTIÚSTAVNÍ a PROTIPRÁVNÍ a stali jsme se jako lidi žijící v SRDCI EVROPY obětí
ZLOČINNÉHO SPOLČENÍ VLASTIZRÁDCŮ,
kteří za pomoci zaprodaných politiků a za asistence právníků UKRADLI náš společný stát, vytunelovali ho a jeho obyvatelům připravili GENOCIDU pomocí aplikace biologické zbraně v injekcích, které se zcela nesprávně říká vakcína nebo očkování.
Je to zcela jednoznačně VLASTIZRADA za asistence a ve prospěch cizích mocností…
Proti vůli lidu ČESKOSLOVENSKA!
Nerespektujte nelegitimní politiky a jejich nařízení! Byli sem dosazeni PODVODEM!
BOJUJTE za BUDOUCNOST našich dětí!
Prosím sdílejte!
VÍTĚZSTVÍ JE NAŠE!!!
Ústavní zákon č. 327/1991 Sb. Článek 1 – Účinnost od 16.08.1991 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-327
P. S. Jako BONUS: V právním řádu stále platné ČSFR byl zakotven za nejtěžší zločiny i
TREST SMRTI!!!
VLASTIZRADA je NEPROMLČITELNÝ ZLOČIN!!!

Facebook