Vážení členové a příznivci Podnikatelských odborů,
veřejné finance, tedy peníze nás všech, si nestojí dobře. Všichni soudní lidé vidí,
že je nutné změnit způsob hospodaření státu, je nutné změnit postoje politiků a úředníků k financím naší země.

Přebujelý stát – zatažená brzda české ekonomiky
Podnikatelské odbory, a drtivá většina podnikatelů, se s vládou shodnou na nutnosti konsolidovat veřejné finance. Je to nutné pro udržitelnost ekonomiky a stabilitu státního rozpočtu. Změny přístupu k hospodaření se státními prostředky pomohou udržet nízké úrokové sazby, zvládnout inflaci a zvýší důvěru podnikatelů i občanů v překonání hospodářské recese. Konsolidace veřejných financí by měla vést k snižování obrovského státního deficitu a měla by pomoci dostat výdaje pod kontrolu.

Vláda ČR vyhlásila takzvaný konsolidační balíček, kterému někdy říká úsporný a předložila ho do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Podnikatelské odbory tento balíček odmítají, protože neobsahuje efektivní opatření, nezohledňuje krátkodobé i dlouhodobé potřeby podnikatelů a občanů, zvyšuje daňovou zátěž občanů i firem a zcela rezignuje na výraznější snižování výdajů státu. Vláda přenáší tímto balíčkem náklady a zátěž konsolidace státních financí na občany a firmy.

8 kroků ke snížení státního dluhu a hospodářskému oživení
Podnikatelské odbory vládní balíček nejen kritizují, ale přicházejí také s návrhem, jak by měla konsolidace veřejných financí vypadat. Protože naše návrhy jsou obsáhlé, a rádi je vládě představíme, zde zmiňujeme základních 8 kroků, které povedou k uzdravení ekonomiky a rychlému snížení státního dluhu:

1. Snížení počtu veřejných institucí. (Úspora vyšších desítek miliard korun za jeden jediný rok.)
2. Snížení počtu zaměstnanců vyplácených z veřejných peněz. (Úspora vyšších desítek miliard korun za jeden jediný rok.)
3. Zrušení většiny dotací. (Odhadovaná úspora přesahuje 100 miliard korun za jeden jediný rok.)
4. Zastavení vyvádění peněz z ČR. (V české ekonomice může zůstat více než 100 miliard korun ročně.)
5. Podpora podnikání a uvolnění podmínek pro podnikatele. (Snížení administrativní zátěže o 25 % zvýší HDP nejméně o 1,5 % a produktivitu práce o 1,7 %.)
6. Podpora českého inovativního podnikání. (Dodatečné příjmy pro ekonomiku ve stovkách miliard korun.)
7. Reforma vysokoškolského vzdělání. (Pokud by výsledky českých studentů dosáhly na úroveň Finska, zvýšilo by se české HDP o 8,3%.)
8. Změna přístupu k energetice. (Vysoké ceny energií táhnou českou ekonomiku ke stagflaci.)

Vyzýváme vládu, jednejte s námi!
Ekonomika ČR prudce zabrzdila. Tou zataženou brzdou je přebujelý stát, jehož růst podporovala předchozí vláda a současná v tom pokračuje. Vyzýváme vládu, jednejte s námi! Implementace osmi výše uvedených kroků přinese odbrždění české ekonomiky, výrazné úspory na straně státu a hospodářský růst. Podnikatelů a jejich zaměstnanců jsou asi čtyři miliony. Jsou to právě oni, kteří tento stát živí a vláda nesmí řešit svoji neschopnost na jejich úkor.

Radomil Bábek
předseda PODB