Po nejnovějším trapném vývoji kolem absencí ministrů za TOP09 na jednání Vlády České republiky si považuji za čest uveřejnit otevřený dopis pana Dušana Markvarta. Jakkoli současný volební systém a dosavadní forma zastupitelské demokracie neumožnuje fakticky pojmout důvody v dopise za základ možného postihu, neboť všichni víme, že Česká republika firmou není, se základní myšlenkou v něm uvedenou se zcela ztotožňuji. Něco podobného, co předvádí Miroslav Kalousek, by se totiž v soukromém sektoru, který jediný to všechno ze svých daní platí (a to jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci), prostě nemohlo stát.

Zaměstnavatel: daňový poplatník
Zaměstnanec: Ing. Miroslav Kalousek

Věc: Neplnění pracovních povinností

Vážený pane Kalousku,

jakožto Váš zaměstnavatel (dovolím si připomenout, že jsem platným akcionářem a tudíž spoluvlastníkem firmy Česká Republika, zatímco vy pouze jejím placeným manažerem) s obavami sleduji Vaše počínání.

Byl jste přijat na pozici finančního ředitele této firmy se zodpovědností za řízení financí, na tom se asi shodneme. Povinností finančního ředitele je mimo jiné docházet na pravidelné porady vrcholového vedení (tzv. Vláda). Avizujete, že tuto povinnost hodláte porušit na základě toho, že úředník p. Bátora podřízený jinému Vašemu kolegovi p. Dobešovi z vrcholového vedení společnosti se neuctivě vyjádřil o dalším Vašem kolegovi z top managementu p. Schwarzenberkovi.

Rád bych Vám připomněl, že Vás neplatím za podobné teatrální výstupy na téma "kdo komu rozšlapal bábovičky a kteří hoši, co spolu hovoří, se kvůli tomu urazí", ale platím Vás za řádné vykonávání Vaší funkce. Pokud je mi známo, žádný paragraf zákoníku práce nehovoří o tom, že by urážka od kolegy (natož urážka cílená na někoho jiného, než na Vás osobně) byla legitimním důvodem pro přerušení Vašich pracovních povinností.

Pokud je výše popsaná situace pro Vás osobně natolik trýznivá, že urážku svého kolegy p. Schwarzenberka nemůžete přejít, očekávám od Vás okamžitou rezignaci na post finančního ředitele spojenou s výpovědí z pracovního poměru dohodou. Jistě není naším zájmem ponechat Vás v situaci, která Vám působí v osobní rovině psychickou trýzeň. Zároveň tato situace ale není důvodem pro neplnění pracovních povinností.

Pokud přesto trváte na svých výrocích ohledně nedocházení na porady vedení firmy, budu nucen si myslet, že uváděný důvod (výroky pana Bátory na adresu pana Schwarzenberka) je jen důvodem zástupným a ve skutečnosti sledujete jiné zájmy než zájmy svého zaměstnavatele, firmy Česká Republika.

Chápu, že současná legislativa neumožňuje akcionářům odvolat Vás před ukončením funkčního období, takže můj dopis můžete s klidem ignorovat. Očekávejte pak ale, že vyvinu veškeré úsilí k tomu, aby se Vaše jmenování již nikdy neopakovalo.

S pozdravem,

Váš zaměstnavatel – daňový poplatník a volič

 

František Matějka

frantisekmatejka.blog.iDNES.cz