V roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl na ktorých študovalo 65 tisíc
študentov ..

V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl , každá z nich má ešte niekoľko
detašovaných pracovísk , 230tisíc študentov

38 vysokých škôl to je 38 rektorov a rektorátov , 140 prorektorov , 140
dekanov a dekanátov , 600 prodekanov , 140 štúdijných oddelení ,

800 katedier ,420 profesorov , tisíce docentov a odborných asistentov,
asistentov , obslužných pracovníkov .

To sú desiatky budov a objektov s vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu.

Lákadlom na štúdium je odbor tzv. manažmentu, výroby, obchodu, finančníctva,
štátnej a verejnej správy, a dnes už možno aj manažmentu filozofie.

Akých manažérov môže asi vychovať docent, dnes už dokonca profesor, ktorý
skutočnú fabriku videl na exkurzii v 6. semestri svojho štúdia,

aj to si viac všímal prednosti kolegyne z ročníka a za najvýznamnejšiu
časť svojej profesionality uvádza 6 mesačnú stáž v Amerike, že
to bolo pri obsluhe kolotočov v zábavnom parku tají.

Na právnických fakultách študuje viac poslucháčov ako je právnikov v
reálnej praxi .

Aká asi čaká budúcnosť absolventa politologie z Detvianskej Huty ,
absolventa medialnej komunikácie z Oravskej Polhory , či absolventa
antropologie z Majcichova .

Ako sa uplatnia tie tisíce absolventov z kresťanských univerzít a fakúlt v
Bratislave, Trnave, Nitre, Ružomberku, koho budú obviňovať za svojuneuplatniteľnosť?

Podobná situácia je s absolventmi stredných škôl, keď medzi 19 až 24
ročných mladými ľuďmi je až 36 % nezamestnaných,
a 100 tisíc pracuje v zahraničí, ako dokladači tovaru v pražských
supermarketoch alebo na bitunkoch v Anglicku.

Tisíce maturantiek vymieňa pampersky rakúským seniorom.
Paradoxné pri tom je, že ak firma Samsung zruší
prevádzku v Dunajskej Strede o prácu príde 3000 Rumunov.

Žiaľ, nedokážu pochopiť za totality externe vyštudovaní právnici , ani
nedávni 4 semestroví absolventi manažmentu, že národný dôchodok/ND/
dnes hrubý domáci produkt/HDP/ sa neprodukuje ani v Národnej rade, ani v
Národnom divadle a už vôbec nie v obchode či banke.

V roku 1990 sme okrem mandariniek , banánov , pomarančov a citronov boli
úplne sebestační v potravinách a ovocí

Vpoľnohospodárstve pracovalo 350 tisíc ľudí ..

Dnespracuje v poľnohospodárstve 60 tisíc ľudí a dovážame 65 % potravín,
nanajúrodnejších pôdach sa stavajú automobilky , priemyselné
parkya logistické centrá ,
lúkysa nekosia a nevypásajú , zarastajú tŕním a bodľačím , dažďová voda sa
nezachytáva, studne vysýchajú a doliny ničia prívalové povodne .

A nikto sa za nič necíti zodpovedný .

…….akože inteligentov kopu, len to nejako nevidno, stačí si pozrieť
niektoré idiotské internetové diskusie…..

Elena Podracká