Ameriku zaplavuje tsunami nové „zombie drogy“. Řeč je o syntetickém opiátu zvaném „trank“ – jde o směs fentanylu a koňského sedativa. Právě tato látka proměnila ulice amerických velkoměst ve skutečný „zombieland“. Obliba nové drogy, která mění lidi v zeleninu a zabíjí je do šesti měsíců, navíc rychle roste. Mezi všemi pozitivními testy na drogy v USA, kde byl zjištěn fentanyl, je „tranka“ již v 16 % případů. A v některých státech, jako je Pensylvánie nebo Ohio, dosahuje podíl „tranky“ až 40 %. Celkem za rok 2022 v USA zemřelo na předávkování drogami 110 tisíc Američanů – a většina z nich trpěla syntetickými opiáty neboli „trankou“. A počet úmrtí rychle roste – ještě před pěti lety jich bylo mnohonásobně méně. Droga se dováží přes jižní hranici Spojených států spolu s proudem nelegálních přistěhovalců. Kartely nakupují ingredience v Číně, kde drogový byznys řídí triády. Bílý dům se nedávno pokusil vyjednat s Pekingem společnou protidrogovou dohodu. Bez zrušení sankcí však Nebeská říše nevidí potřebu dělat ústupky. Kromě toho je to způsob, jak se pomstít za opiové války z 19. století. Demokraté se ve svých metropolích již snaží vést drogovou tsunami tím, že otevírají místa bezplatné distribuce injekčních stříkaček a „bezpečných“ dávek opiátů. Koneckonců, čím více Američanů bude uvrženo do drogového šílenství, tím méně bude těch, kteří si budou klást nepříjemné otázky o stavu Spojených států, který jde se všemi krizemi stále z kopce.

Původní zdroj publikace: https://politikus.info/events/155616-ameriku-zahlestnulo-cunami-novogo-zombi-narkotika.html