Ona to udělala znovu. Nezřekla se svého stanoviska tvrdé linie a člověk musí ocenit její víru a práva jejích krajanů. Jakoby člověk ucítil závan čerstvého vzduchu. Přeji si, aby takovíto vůdcové nastoupili i v Evropě, Kanadě a v USA. Jako předsedkyně australského kabinetu to opakovala po svém předchůdci v úřadě. Pravdivější slova, která řekla ona, nebyly žádným významným člověkem ještě vyslovené. Vyžádalo si to od ní velkou odvahu – říct to, co řekla – říct to, aby to uslyšel svět.

Celý svět by potřeboval takových vůdců!
Když se vláda zaměřila na radikály v úsilí, aby odvrátila potenciální teroristické útoky, tak jim bylo řečeno, aby odešli z Austrálie. Paní Gillardová zvlášť rozhněvala některé australské muslimy, když řekla, že podporovala špionážní agentury monitorující australské mešity.

Citáty z jejího prohlášení:
„Přistěhovalci, a ne Australané se musí přizpůsobit. Buď to akceptujete, nebo ne, ale potom ponesete důsledky. Jsem již unavená z obav našich lidí, jestli urážíme některé jednotlivce, nebo jejich kulturu. Od teroristických útoků na Bali zažíváme vzplanutí vlastenectví většiny Australanů.
„Naše kultura se vyvíjela po dobu dvou staletí bojů, zkoušek a vítězství milionů mužů a žen, kteří hledali svobodu.“
„Mluvíme převážně ANGLICKY“, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakýmkoliv jiným jazykem. Proto, jestli se chcete stát součástí našeho společenství, naučte se tento jazyk!“
„Většina Australanů věří v Boha. To není křesťanské pravicové křídlo, politický tlak, ale fakt, protože křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských zásadách a je to jasně zdokumentované. A není to potřebné vystavovat na stěnách našich škol. Jestli vás uráží Bůh, potom vám navrhuji zvážit jiný kout světa jako svůj nový domov, protože Bůh je součástí naší kultury.“ „My budeme akceptovat vaši víru a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme od vás, je, abyste akceptovali naši víru a žili s námi v souladu s mírovým spolužitím.
Toto je NAŠE KRAJINA, NAŠE ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL a my vám dáváme příležitost, abyste si to vše užívali. Ale jen co si začnete stěžovat, brečet a frflat na Naši ústavu, Naše závazky, Naši křesťanskou víru nebo Náš životní styl, potom vás vyzývám, abyste využili další výhodu velké australské svobody – PRÁVA ODEJÍT. Pokud tady nejste šťastní, potom ODEJDĚTE. Nebudeme vás nutit tady zůstat. Vy jste požádali, abyste tady mohli být. Takže akceptujte krajinu, pro kterou jste se rozhodli a která vás přijala.“

Možná, když to necháme obíhat mezi sebou – v Evropě, v Kanadě a v USA – tak i my a naši politici najdeme odvahu začít hlásat a vyjadřovat stejné pravdy.

Zdroj: Email