Pan profesor Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, pronesl při odhalení sochy Anežky Přemyslovny v Litomyšli „několik vět“, které se jistě v žádném mainstreamovém periodiku nedočteme … Jen pár řádek:

– Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. – Běda vám, zbabělí učitelé, kteří opakujete shora diktované lživé nesmysly, protože i sobě vychováte bezohledné otrokáře. – Běda vám, prodejní akademici, kteří jste prodali svobodu bádání a kazíte mládež, protože budete vyhnáni jako zrádní správci pokladů. – Běda vám, vesele laškující páry, kterým k pomazlení stačí psík, protože vám leda vlci věnují péči, až zestárnete.

– Běda vám, nudou ochablí sobci, kteří nedbáte o svou rodinu a rodnou zem, protože z ní budete vyhnáni.