Dle posudku „Zhodnocení vztahů s EU“ z roku 2022, jehož zhotovení zadala švýcarská Federální rada (Vláda), jsou bilaterální smlouvy pro Švýcarsko nejvýhodnějším řešením vztahů s EU.

Více zde: Bilaterální smlouvy – dle švýcarské Vlády lepší varianta než členství v EU – Švýcarská demokracie (svycarska-demokracie.cz)