Přímým nadřízeným BIS je vláda, zadavatelem jejích úkolů pak vláda a prezident. Na rozdíl od veřejnosti, ale i obou komor parlamentu, jsou vláda a prezident o negativních (taky) hospodářských jevech informováni detailně. Musejí proto znát konkrétní kauzy i konkrétní jména.

Protože se stejné závěry ve zprávách BIS opakují už řadu let a stav se nelepší, ba naopak, vyplývá mně z toho, že vláda a prezident situaci buď řešit nechtějí, nebo řešit neumějí, alespoň ne v souladu se zákony. Proto mně z toho dále vyplývá, že jsou pro výkon svých funkcí nevhodní nebo dokonce škodící.

Jde o to, že pokud je kdokoliv informován o tom, že se stalo, že se děje či že je připravováno protizákonné jednání jakékoliv intenzity, je jeho povinností se obrátit na orgány činné v trestním řízení formou trestního oznámení. Pokud tuto povinnost ignorují velmi dobře informovaní politici, mám za to, že se v případě zmíněných protizákonných jednání stávají jejich spolupachateli.

Napadá mne poohlédnout se po výkladu pojmů vlastizrada, velezrada, rozvracení republiky, záškodnictví a sabotáž. Jen tak, abych věděl, pokud by na to přišlo.
Ale už teď vím, že naši vrcholní představitelé nemají imunitu úplně na vše.

Ryba smrdí od hlavy a šeptanda dělá paseku. Nejednáte s národem fér, pane prezidente a vládo. Kličkováním před lidmi a mlžením se své odpovědnosti nezbavíte. Vy o té špíně kolem nás sakra dobře víte, vždyť od toho přece máte BIS. Hrajete si svou velkou hru, do které, podle vás, národ-plebs nemá co mluvit, v lepším případě ani o ní vědět. V nejhorším nám předhodíte nějakou figurku, kterou už nepotřebujete nebo která se vám něčím zprotivila.

Za blbou náladu ve společnosti můžete v prvé řadě vy, kdo jiný. Nemůžete mít čisté svědomí. Jak se před nás vůbec můžete postavit?! Přece není možné, aby při tolika profláknutých průšvizích nezačaly padat hlavy pomazané. Statistická pravděpodobnost má své zákony.

Na internetu koluje upravený Archimédův zákon: „Poslanec, ponořený do průseru, je nadlehčován silou, rovnající se váze průserů, do nichž jsou namočeni ostatní poslanci“. To není k smíchu, a pokud, tak k hořkému. Cítíme všichni, jak je to přesné.

Pane prezidente a členové vlády, vedete nás způsobem, který vyhovuje především vám a těm za vámi. Logicky proto rychle ztrácíme zbytky důvěry ve vás, tak jako rychle ztrácíme zbytky důvěry v zákony této země.

V této souvislosti chci poukázat na vrcholné právní normy a jejich naplňování:

Listina základních práv a svobod

Hlava první
Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

K tomu: „Promiňte, vládo a pane prezidente, ale myslím si, že to, co se v našem státě už dlouho odehrává, svědčí o pravém opaku. A vím, že s tímto poznáním nejsem sám.“

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

K tomu: „Promiňte, pane prezidente a vládo, vím, že kdyby mě mí zahraniční přátelé neznali osobně, dívali by se na mne jako na Čecha s despektem. A vím, že s tímto poznáním nejsem sám.“

Ústava České republiky

Hlava první
Článek 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

K tomu: „Promiňte, vládo a pane prezidente, ale já se cítím, jako byste mnou spíš pohrdali. A vím, že s tímto poznáním nejsem sám.“

Svobodná ruka trhu a příroda si poradí samy. O té svobodné ruce se to říká, o přírodě je to jisté. Lidi a vývoj jejich společenstva nelze vyvinit z přírodních zákonů, proto i ten lehce ušlápnutý český člověk si svou beznaděj nakonec vyřeší, to je jisté. Tento stav nemůže trvat věčně. Místo užívání si života se jím jen ploužíme v obavách ze zítřka. Ve své domovině se necítíme dobře. Jsme rozladěný a naštvaný národ.
Vzali jste nám důvod se smát. Vraťte nám ho, máme na něj právo!

 

12/10/2011
Michal Kristián, Horka nad Moravou