Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Ekonomika. V mém jméně se snoubí několik významů, ale především se jedná o hospodaření subjektu. Subjektu, jakým je například stát, organizace, ale i domácnost či jednotlivec.

Lidé mi přisoudili mnoho pozitivních vlastností, které ode mne očekávají, ale jejichž výstupy sami neustále porušují.

Jednou ze silných stránek mé podstaty má být matematika, politici tuto oblast ale neustále křiví a její výstupy překrucují, lidem lžou a předkládají jim „fakta“ s falešnými výsledky. Účetnictví má být za pomoci obecně platných norem, se svými jasně definovanými pravidly, mojí hlavní oporou. Ve skutečnosti se svým současným nesrozumitelným a složitým systémem stalo noční můrou lidstva a tragickým nástrojem byrokratů k tvorbě nepotřebných úřednických postů a postupů, které slouží zase jen k posilování byrokratické moci úředníka.

Moje základy se mají opírat o právo, které má „řídit lidské soužití na základě normativních soustav tvořících platný právní řád“, jehož prvořadým úkolem je chránit lidskou spravedlnost. Tím se ale lidé také neřídí. Zákonodárná moc uvrhla tuto oblast do zcela nesrozumitelného právnického marastu, který již nenaplňuje základní právní principy, jež by sloužily lidem k opravdové ochraně pravdy před lží.

Peníze jako směnný prostředek dnes již zdaleka neslouží jen potřebám směny zboží, ale samy se drtivou měrou staly obchodním artiklem. Peníze jsou zneužívány ke spekulaci, lichvě a přestávají plnit svojí původní úlohu, kterou je podpora výrobního procesu a tvorba pracovních míst. Banky se stávají celosvětovým ekonomickým parazitem lidstva a svým odklonem od podpory výrobního procesu doslova vysávají z lidí, firem, ale i států, ekonomickou sílu rozvoje a stávají se pro společnost brzdou a příčinou mnoha ekonomických tragedií a bankrotů.

Státy vedené politickými stranami se zcela odvrací od ekonomické rovnováhy a politici, zaslepeni svými ideologiemi a neutuchající touhou po moci a hmotných statcích, degradují podstatu vyvážené ekonomiky a tržních mechanizmů. Zneužívají ekonomické procesy k zlodějské korupci a neštítí se tak degradovat podstatu ekonomiky, která má sloužit procesu tvorby hmotných statků ve výrobě a službách, podporovat jej.

Je mi smutno z toho, jak hluboko jsem klesla v očích lidstva, které mě samo stvořilo. Stala jsem se nástrojem zla, podvodu, lichvy, zlodějny a lží. Byla jsem zneužita a klesla na samé dno morálního bahna…

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz