Gemma O’Doherty je írska investigatívna novinárka, ktorá sa podujala vyšetriť podozrivé okolnosti okolo údajného „nového koronavírusu SARS-CoV-2“.

Více zde: Britské Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že nemá dôkaz existencie SARS-CoV-2 (badatel.net)