Nedávno soudy v Lucembursku definitivně povolily Diag Human exekuci účtů České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských bankách. Podle všeho je to však jen začátek dalších exekucí peněz Českého státu v evropských bankách. Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, tato částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá  téměř 14 miliardy korun.  Přesto všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a  daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Ale je to skutečně tak? Kverulant.org požádal o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět Kverulantovi na písemné dotazy. Svůj slib však ani po urgencích nedodrželiVíce již Kverulantově reportáži:

Více zde: https://www.kverulant.org/article/budeme-muset-zaplatit-firme-diag-human-14-miliard-korun?utm_source=Kverulant%C5%AFv+mailov%C3%BD+ob%C4%8Dasn%C3%ADk&utm_campaign=0aa4da3824-EMAIL_CAMPAIGN_GIVINGTUESDAY2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_67322835ea-0aa4da3824-71023785