Bývalý pilot CIA místopřísežně prohlásil, že 11. září nezasáhla Světové obchodní centrum žádná letadla, protože to bylo fyzikálně nemožné. John Lear, syn vynálezce Billa Leara, poskytl odborný posudek, že je fyzikálně nemožné, aby Boeing 767 (lety AA 11 a UAL 175) zasáhl mrakodrapy „Dvojčata“ 11. září 2001, zejména když je měli řídit nezkušení piloti. Ve svém místopřísežném prohlášení – pro soudní řízení – uvádí:
„Žádný dopravní Boeing 767 nezasáhl Dvojčata, jak podvodně prohlásila americká vláda, média, NIST (Národní institut standardů a technologie při ministerstvu obchodu USA) a jejich dodavatelé“. „Žádné takové nehody se nestaly, protože jsou fyzikálně nemožné, jak byly popsány, z následujících důvodů: v případě UAL 175, který mířil
proti jižní věži, skutečný Boeing 767 by se začal teleskopicky hroutit, kdyby jeho špice narazila do 14palcových ocelových sloupů (35 cm). Vertikální a horizontální ocasní části by byly okamžitě odděleny od letadla, narazily by do ocelových boxových sloupů a spadly by na zem.Motory by po nárazu na ocelové sloupy udržely svůj základní tvar, buď by spadly na zem, nebo by byly objeveny v troskách zřícenych budov. Žádný Boeing 767 by nedosáhl rychlosti 870 km/hod (540 mph) ve výšce 330 metrů nad mořem.
Turbínová část motoru není vyvinuta tak, aby pohltila takový objem hustého vzduchu v této výšce a při této rychlosti – Část domnělého vnějšího trupu obsahující 3 nebo 4 okenní průřezy neodpovídá letadlu, které vrazilo do 14palcových boxových ocelových sloupů, rychlostí vyšší než 800 km/hod. Zmačkala by se. – Žádná významná část Boeingu 767 nebo motor by nemohly proniknout 35centimetrovými ocelovými sloupy a 11,3 metru za mohutné jádro věže, aniž by část spadla na zem.
Trosky by měly obsahovat velké části Boeingu 767, včetně jader tří motorů o vázce přibližně 4 tun, které nemohly zmizet. Ale dosud neexistuje žádný důkaz, že velké součásti struktury letadel byly ve WTC nalezeny. Je nemožné, aby toto letadlo kompletně zmizelo.“

Spor Morgana Reynoldse
Místopřísežné prohlášení, datované 28. ledna 2014, je uloženo u Obvodního soudu USA v Jižním okrese New Yorku jako část soudního sporu, který vede Morgan Reynolds. Bývalý vedoucí ekonom za vlády George W. Bushe podal oficiální žádost o opravu k NIST, v níž vyjádřil své přesvědčení, že do Obchodního centra nenarazila komerční dopravní letadla.
Ačkoli Hnutí za pravdu o 11. září původně teorii „bez letadel“ odmítalo jako příliš podivnou, po všech vědeckých a racionálních analýzách začíná být široce uznávaná, protože vysvětluje shromážděné důkazy. Na rozdíl od jiných forem stanovisek, místopřísežné prohlášení se stává pravdou podle zákona, jestliže není vyvráceno. Nyní je k
dispozici kritikům této teorie, aby předložili své důkazy a analýzy, aby toto stanovisko bod po bodu vyvrátili. Jestliže to neudělají nebo nedokážou – potom bude Vláda USA povinna uznat, že zpráva Komise 11. září je chybná.

Zkušený pilot CIA Lear, 65letý letecký kapitán a bývalý pilot CIA, který nalétal více než 19 000 hodin – také upozornil na nezkušenost pilotů, kteří údajně letadla řídili: „Údajný ´kontrolovaný´ sestup na New York v relativně přímém kurzu pilotem začátečníkem je extrémně nepravděpodobný kvůli náročnému udržování směru, míře sestupu a sestupové rychlosti v rámci parametrů ´kontrolovaného´ letu. ..Aby pilot dokázal interpretovat údaje na monitoru Elektronického letového informačního systému, musí být vysoce kvalifikovaný, což žádný z únosců nebyl ani k tomu neměli příslušný výcvik, aby mohl použít jeho řízení včetně křidélek (aileronů), směrového kormidla, spoilerů a plynu, aby ovlivnili, řídili a udržovali sestup.“ Lear podle svého čestného prohlášení létal na 100 různých typech letadel během 40leté praxe a je držitelem více pilotních certifikátů FAA (Federální letecké velení) než kterýkoli jiný vojenský pilot. Pilotoval tajné mise pro CIA do jihovýchodní Asie, východní Evropy, na
Střední východ a do Afriky v letech 1967 až 1983, potom pracoval několik let na obchodních linkách jako kapitán, kontrolor a instruktor.
Lear považuje letadla, která byla nafilmována během útoku na New York, za sofistikované trikové hologramy, které vytvořila americká armáda resp. americké tajné služby. Neexistuje jediný amatérský filmový záznam naražení letadel do mrakodrapů, pouze oficiální „prý televizních štábů“. Dnes by je dokázal s PC programy vytvořit student umělecké školy nebo VT.
Motory se nikdy nenašly a borcení ocelové konstrukce, tak jak probíhala u dvojčat by tak nikdy nemohlo proběhnout bez řízených odpalovaných náloží.