Dochádza k omračujúcemu vývoju pandemickej situácie a potvrdeniu masového vakcínového vymierania. Americké Centrum pre kontrolu ochorení (CDC) otvorene varovalo, že od Vianoc začne každý týždeň umierať až 15600 Američanov a bude to pokračovať celý začiatok roka 2022.

Více zde: CDC varuje, že týždenne zomrie 15000 Američanov. Reálne to budú úmrtia na vakcíny (badatel.net)