Centrálne banky štátov, ktoré majú schopnosť ovládať svet financií, sú hlavným zdrojom nestability na svetových trhoch. Tvrdí to finančný expert Charles Hugh Smith z Berkeley univerzity v Kalifornii, ktorý píše na svojom blogu „Of Two Minds“.

Více zde: Centrálne banky sú hlavným zdrojom nestability vo svete. Ich kolaps je žiaduci (badatel.net)