Státní rozpočet, který financuje běžný chod státu, je v Česku již přes dvacet let koncipován jako schodkový. Znamená to, že příjmy státu v běžném roce nestačí na pokrytí všech státních výdajů. Jako schodkový je navržen i rozpočet na příští rok, tentokrát s deficitem 50 miliard korun. Půjčky státu na krytí běžného provozu se kumulují v tzv. státním dluhu. Ten český činí v současnosti jeden bilión 613 miliard korun.

Peníze nad rámec příjmů rozpočtu si stát půjčuje, náklady na úroky a poplatky představují ročně desítky miliard z rozpočtu, upozorňují ekonomičtí analytici. Například v roce 2015 to bylo 53 miliard, v loňském roce 40,6 miliardy, pro příští rok by financování státního dluhu mělo stát 45,9 miliardy korun. Při neexistenci státního dluhu by tyto prostředky mohly být věnovány například na výstavbu dálnic, nemocnic či nových bytů.

Existující státní dluh bude refinancován zejména prostředky získanými z emisí státních dluhopisů, uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok. Vládě se dařilo za poslední roky státní dluh stabilizovat a snižovat jeho podíl na hrubém domácím produktu (HDP). Česko tak patří v tomto ukazateli mezi nejméně zadlužené země. Klesají i náklady na obsluhu dluhu. Co je státní dluh?
Státní dluh je tvořen závazky vlády, vzrůstá deficitním financováním státního rozpočtu a je financován státními pokladničními poukázkami, státními dluhopisy či přímými půjčkami. Český stát pak musí platit věřitelům úroky, přičemž tyto finance nazýváme „obsluha státního dluhu“.

 

„Vládou přijímané reformní kroky, stabilní ratingová hodnocení a v letech 2016 a 2017 i pokles, resp. stabilizace stavu státního dluhu v důsledku efektivnějšího řízení disponibilní likvidity státu podporují zájem investorů nakupovat české státní dluhopisy i při relativně nízkých výnosech, což dále přispívá k úsporám výdajů na obsluhu státního dluhu,” uvádí návrh rozpočtu na příští rok, který v listopadu dostanou na stůl nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny.

„Rozpočtová salda budou ve střednědobém výhledu nadále dosahovat záporných hodnot, avšak vzhledem k předpokládanému růstu HDP bude docházet k poklesu podílu státního dluhu na HDP, což je v souladu s požadavkem na omezení růstu zadlužování České republiky, konstatuje dále návrh rozpočtu.

Skutečný vývoj státního dluhu v letech 2018 až 2020 však bude záviset zejména na dosažených výsledcích hospodaření státního rozpočtu v těchto letech, varují ekonomičtí analytici.

Zadlužení zemí roste

Zadlužena je většina ekonomik. Zadlužení zemí světa roste, dluhy států se stávají skutečně závažným problémem, konstatují Světová banka i Evropská komise či Mezinárodní měnový fond. Celkem tvoří státní dluhy 94 % ročního HDP celého světa.

Nejvíce absolutně zadluženým státem světa jsou Spojené státy americké, které dluží téměř 20 biliónů dolarů, což je asi 106 % ročního HDP USA. Když vztáhneme výši dluhu k HDP, tak nejvíce zadluženým státem je Japonsko, jehož státní dluh činí 2,5násobek ročního HDP Japonska.

Zadlužení České republiky nedosahuje zatím nebezpečných výšin (necelých 32 % HDP). Přesto v sobě skrývá reálné nebezpečí, že si stát a jeho politické reprezentace zvyknou žít na dluh, a to i v případech, kdy se ekonomice daří a stát by měl dříve vytvořené dluhy platit.

Pokud si stát na svůj běžný chod půjčuje v dobách ekonomické krize, kdy se nedaří vybírat daně, může zadlužení dosáhnout nebezpečné hranice, kdy už zadlužené zemi nikdo nechce půjčit či za půjčky vyžaduje tvrdé reformy a úspory, které by zhoršily životní úroveň občanů. Příkladem může být Řecko, kde vysoké zadlužení a požadavky mezinárodních finančních institucí vedly k řadě let politické i ekonomické nestability a k masovým protestům obyvatel proti tvrdým úsporným opatřením.

 

 

Vývoj státního dluhu České republiky
rok státní dluh (mld. Kč) podíl na HDP (%)
1993 158,8 13,3
2007 892,3 23,2
2010 1344,1 33,9
2012 1667,6 41,1
2014 1663,7 38,6
2016 1613,4 33,8
2017* 1613,4 32,3
2018* 1663,9 31,8
Pozn.: *údaje 2017 a 2018 jsou predikce
Zdroj: státní rozpočet