Tátové a dědové se musí v hrobě obracet, kam jsme to došli
MUSLIMOVÉ V NORSKU NYNÍ POŽADUJÍ SAMOSTATNÝ STÁT
Muslimové Norska požadují samostatný islámský stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Norsko tak dokončuje třetí fázi islamizace, které v krátkosti můžeme popsat takto:
Fáze 1: Když muslimové tvoří 1-3% populace. Jejich chování ve společnosti je slušné a nevtíravé.
Fáze 2: Když muslimové tvoří 4-20% populace, začínají politické požadavky – budování mešit, minaretů, zákaz křesťanských obřadů a akcí a oslavy muslimských svátků, jako ramadánu
Fáze 3: Když muslimové tvoří více než 20% populace, začíná svatá válka (džihád).
Muslimské oblasti města (ghetta) se stanou nedostupnými pro nemuslimy.
Plná implementace šaría zákonů v ghettech spolu s prováděnímteroristických útoků pro odtržení a vytvoření separátního islámského státu.

Norsko je již ve fázi 3.
Teroristická organizace Ansar al- Sunna hrozí, že v případě, že město Oslo nebude uznáno norským státem jako muslimské město, pak muslimský národ vyhlásí svatou válku; se vším, co to znamená.

Pokud to ještě někdo nechápe, s imigrantskou invazí se v evropské populaci procento muslimů zvyšuje radikálně a výhrůžky norských muslimských f.a.n.a.t.i.k.ů z loňského roku se mohou v brzké době naplnit.
A to nejen v Norsku… !!!
Čeští muslimové vyzvali Čechy :
Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám – a je to tady !!!!!
Veškeré náboženství je na pováženou
Mistr Jan Hus: stůj v pravdě Kristově. 600 let od upálení.
1415 – 2015 Islamizace českých dětí ?
1. Již je oficiálně podporovaná iniciativa v základních školách s názvem : „Islám a české děti“.
Formou přednášek a diskusí o islámu se mají děti českých rodičů, tedy i děti z křesťanských rodin seznamovat ve školách s tímto náboženstvím a životním stylem a kulturou. Má se tímto projektem dětem přiblížit islám jako mírná (tedy mírová) orientální kultura budoucnosti.
Holčičky si v nedělní besídce budou vyprávět, jak si zkoušely šárí šátky.
Muslimové ovšem nezůstali jen u této plíživé islamizaci budoucí generace Husova národa.
Stát se muslimem je vlastně snadné.
Stačí odříkat veřejně před jedním svědkem jednu větu, nebo ji poslat na internetu.
2.Stránky islámistů totiž dnes verbují české děti a odborníci jsou zděšeni. Především rodiče jsou šokováni, když jejich dcera přijde v šátku a syn zvolá, že je ode dneška muslimem. Na webové stránce začíná takový nábor větou:
Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, pokud se bojíte, že by vám rodiče za to ublížili.
V tajnosti lze přijmout boha Allaha podle šesti jednoduchých pokynů a islám se stane tvoji vírou. Ve tmě tajnosti vzniká temná budoucnost tohoto vyznání. Představitelé Islámu v ČR se od toho distancují, považují to za nějakou hru, recesi, nevhodný projev nějakých horlivců. Tyto stránky naleznete také snadno: www.sharia4czechi a.com
3.Odborníci v oboru pedagogiky, náboženství, právníci a experti na extremismus hodnotí tuto iniciativu jako protiprávní jednání a navíc iniciativu, která je pro tyto děti a jejich rodiče nebezpečná. Benjamin Kuras, překladatel a znalec zákona šaria se k tomu vyjádřil takto: < br /> Konvertovat k islámu nezletilého se rovná ohrožení jeho života. Člověk jednou konvertovaný na islám podle zákona šaria podléhá trestu smrti, jestliže se pak někdy v budoucnosti od islámu odkloní.
Dívky nezletilé, zlákané barevným šátkem na hlavě své kamarádky se stávají vyhlédnutými nevěstami muslimských mužů a pokud se k islámu rozhodne chlapec, je již počítáno s konverzí u jeho sestry a matky, protože jako ženy jsou mu již dle zákona šaria podřízeny.
Rodiče a rodiny konvertujících dětí se stanou sledovanou skupinou, na kterou již budou dohlížet členové místní muslimské obce. Bude sledováno jejich soukromí a pokud rodiče se postaví proti konverzi, mohou být vydíráni hrozbou, tak jako se to běžně děje již v evropských zemích.
4 Není to planý poplach, jde o reálný, již probíhající jev, o kterém se ještě moc nehovoří. Rodiče by si měli dát tu práci a upozornit děti a jejich kamarády, že konverzí k islámu vstupují do otroctví s možnosti zabití.
Různé výbory rodičů by měly na to upozornit další rodiče, učitele, vychovatele a ředitele škol. Sledujte, jaké programy děti sledují. Křesťanští rodiče mají tu výhodu a výsadu, že mohou své děti vést k Pánu Ježíši Kristu a k znovuzrození. Zapojte se preventivně do hnutí, které žádá v Evropě,aby se postavil islám jako zločin proti lidstvu mimo zákon. Zdůrazňovat umírněnost islámu je stejně tak pošetilé, jako pokyny k hašení ohně naftou
5. Zapojte se do přímluv, modliteb a totální evangelizace, do které zahrnete i jiné příslušníky národů, včetně muslimů v České republice. Především se zaměřte na Romy (cikány), protože se na ně muslimové ze strategických důvodů v ČR zaměří, protože urychlí islamizaci. Dobře ví, že Romové, kteří jsou ve Francii, Španělsku a Portugalsku v živých křesťanských sborech, jsou pro muslimské komunity naopak pohromou.
Křesťanští cikáni evangelizují úspěšně muslimy i v Alžírsku.

Moraváci a Češi, probuďte se.
Václav Lamr
Od roku 2012 působí v ČR misijní iniciativa islámistů pod názvem sharia4 czechia – nebo: ,, Víra pro Česko, s cílem šířit islám v ČR a zavést v České republice zákon šaria“.
Vladimír Košík