Ty dvě věty v nadpisu pronesl někdy v sedmdesátých letech minulého století ministr zahraničních věcí SSSR Andrej Andrejevič Gromyko na závěr jednání s partnerem USA. Pak vstal a odešel od jednacího stolu. O tom, jestli při odchodu i třískl dveřmi, se nepsalo. Mohl sice ještě dodat: Válka bude ovšem hlavně na vašem území. Tu větu ale už nedodal. K válce, jak víme, nedošlo, situaci uklidnili níže postavení diplomaté obou stran. No a diplomaté si ujasnili, že atombomby už nemusí nést bombardéry, nýbrž kosmické družice a ty sestřelovat tehdy nikdo neuměl. Jejich hovor mohl pokračovat asi takhle: Jak vy, tak i my máme asi stejný počet atombomb, které pustíme na vaše města. Vy samozřejmě zase na naše. To ovšem bude to znamenat konec veškeré civilizace, takže atomová válka je nesmyslná – na tom se shodli. A konvenční válka, tedy bez atomovek, je také nesmyslná, cožpak máte tolik vojáků na obsazení našeho území? My sovětské vojáky samozřejmě nemáme zájem do USA posílat, pro nás je to naprosto nezajímavé území. Takže se dohodli, že válčit nebudou.

Proč dnes Amerikáni zase chtějí? Proč si nepřečtou stenografické záznamy z oněch rozhovorů? Ono se za tu dobu (půlstoletí) svět zase tak moc nezměnil. To si fakt jejich generálové myslí, že Rusové a ani Číňané nebudou schopni poslat ani jednu jedinou atombombu na New York či Washington a další velkoměsta? To jsou tak naivní anebo neschopní? Myslí si, že jsou nedotknutelní? Je sice pravda, že u nich se nikdy neválčilo, akorát ta občanská válka Sever proti Jihu, což je ovšem bagatelní záležitost, jinak Američané vždy vedli války na cizím území. To se jim to válčilo, co? A ty zisky! Na každé válce ohromně vydělali. Neuvěřitelně obrovské zisky odplynuly do USA po skončení obou světových válek, není proto divu, že se jim dařilo nejlépe na světě.
Kdežto Sověti byli vždy zničeni do mrtě, a to jak po první světové válce, tak po druhé světové válce, tak po té třetí – Jelcinově, a vždy museli začínat znovu od nuly – třikrát za jedno století! A to by už snad stačilo, ne?
Carské, ale i sovětské Rusko mělo vždycky nadbytek prostoru a nikdy nemělo zájem o rozšíření impéria směrem do Evropy. Kozáčtí koně pili vodu ze Seiny a z Rýna, ale vždy se vrátili domů. Druhá světová válka byla Sovětům vnucena. Válku vyhráli a došli až do Berlína. Samozřejmě že osvobozené země brali jako válečnou kořist – na to měli plné právo! Vždycky jsem se podivoval, že se v roce 1990 těchto válečných kořistí vzdali. Musí to být velice slabý stát, který dobrovolně předá získané území ve válce soupeři, to se v historii stalo snad poprvé. A že by dobytá území (fakticky osvobozená od fašismu!) nějak moc šíleně ekonomicky ždímali, jak bývala obvyklá praxe, to nelze tvrdit.
Sověti (Rusové) odešli z území, která získali ve válečném střetu, po čtyřiceti letech, Amíci neodešli dodnes, všude zůstali, od Japonska, Koreje po Německo, všude mají od doby po skončení II. světové války vojenské základny. A chtějí zase válčit. Tak jsem si vytáhl z knihovny Dějiny XX. století a chtěl jsem vypsat všechna americká válečná dobrodružství po skončení II. světové války, tedy skoro za posledních 70 let, ale vzdal jsem to, neboť by to zaplnilo nejméně čtyři stránky, a ostatně, jsou to běžně známé věci, kdo chce, najde si to na internetu. Když jsem to tak pročítal, tak jsem zjistil, že si vždycky troufli akorát na vojensky slabé státy, tam vždycky slavně zvítězili a nastolili „svobodu a demokracii“ za cenu mnoha lidských obětí. Lze se potom divit, že dnes vládu USA skoro nikdo ve světě nemá v oblibě?
Asi pod dojmem oněch „slavných“ vítězství si jejich generálové myslí, že nadešel čas zvítězit i nad Ruskem a Čínou. Takže atomová válka? No proč ne? Vždyť Hirošima a Nagasaki jsou dnes kvetoucí města.
V době Hirošimy měli Američané pouze dvě atombomby, třetí nestačili vyrobit. V současné době je atombomb na tisíce. A klidně mezi ně můžeme přidat i atomové elektrárny, ty by v případě světového konfliktu vybuchovaly jak rachejtle na Nový rok. Můžeme s klidným svědomím tvrdit, že v případě vypuknutí jaderné války by lidská civilizace skončila. Ale život bude pokračovat dál, prý některé druhy pavouků a hmyzu jsou odolné proti radioaktivnímu záření, takže život nezanikne, akorát my lidé zmizíme.
Moc se mi líbil návrh sovětského akademika Sacharova, což byl vynikající fyzik, patřil mezi tvůrce sovětské vodíkové bomby. Ten doporučoval Chruščovovi soustředit všechny atombomby na vyřazený křižník a v případě nutnosti odpálit, zajisté by to byl konec světa, ale vyšlo by to mnohem laciněji, než vymýšlet a konstruovat balistické dalekonosné rakety. Výsledek by byl totiž stejný, jaký by byl i při použití raket – zánik lidstva. No ale nemuselo by se nadále zbrojit a vymýšlet nové a nové zbraňové systémy a tudíž by se zvedla životní úroveň obyvatelstva několikanásobně. Chruščov jeho návrh odmítl. Sacharov se později nechal zlákat Západem, stal se disidentem a nemalou měrou přispěl k rozpadu sovětské říše a byl po zásluze odměněn Nobelovou cenou míru.
Takže atomová válka nepřipadá v úvahu? Ale kdepak, nebuďme naivní, atomová apokalypsa může začít třeba i zítra. Přece vidíme, že „světu vládnou šílenci“ (dr. Eichbaum). Copak jsou to normální lidé jako je McCain, Kissinger, Wolfowitz, Brezinski, Kagan, Nolandová, Benjamin Netanjahu, Tymošenková… další jmenovat nebudu, seznam by zaplnil mnoho stránek. A takových šílenců patřících do psychiatrických léčeben je ve vládnoucích kruzích (nejen) velmocí docela slušný počet. Ale přece ještě přidám nějaká jména. I v Rusku mají profesora Andreje Borisoviče Zubova, u nás máme dokonce takové profesory dva – Jocha a Putnu. Jistě by se našli i další, kteří souhlasí s názorem slavného filosofa Karl Jasperse, který požadoval hned po skončené II. válce atomový útok na oslabený SSSR a tvrdil, že civilizovaná Evropa má raději volit zánik lidstva než komunismus. Holt slavný a obdivovaný filosof, co od něho taky jiného čekat.
A to, že konvenční válka (zatím bez atomových zbraní) je doporučována naším establishmentem, si můžeme přečíst dennodenně v novinách a na internetu a dokonce i vidět v televizi. Námi zvolení politici se předhání v řečnění, že je potřebné a nutné použít sílu proti ďáblu Putinovi. (Vida, jak populární se stal Bursíkův výkřik: Silou, Katuško, silou!) Takový Karel Dolejší z Britských listů docela vážně píše o tom, že nejdříve musíme, tedy EU musí, silou potlačit fašistu Putina a teprve potom, při svobodných volbách na Ukrajině můžeme demokraticky eliminovat Pravý sektor, banderovce a fašisty v Kyjevě, no a má to vyřešené. Dolejší má velikánské obavy z fašismu ruského, ten kyjevský je neškodný, ten se odstraní snadno a lehce demokratickými volbami, ale ten ruský lze odstranit jedině silou, proto vrhněme žoldnéřskou armádu EU a NATO na Rusko, vítězství je naše, naše výhra je jistá, Sibiř bude naše!
Už vidím, jak armáda EU pochoduje po širých ruských pláních, jak generální tajemník NATO Rasmussen bude mávat v čele vojsk natovskou vlajkou (má NATO vůbec nějakou vlajku, nějaký ten prápor?), jak polští žoldnéři budou zpívat Jeszcze Polska nie zginęła a řvát Urá na Moskaly, jak němečtí žoldnéři pochodují za zpěvu Deutschland, Deutschland über alles v bratrském šiku se žoldnéři francouzskými pějícími jak vždycky Marseillaisu a jak se obojí těší, že natrefí na pozůstatky (tedy hroby) svých hrdinných předků, kteří se přece dostali až do Moskvy, a jak čeští žoldáci budou procítěně pět Kde domov můj a budou se houfně vzdávat do zajetí s pocitem, že budou slavní jako dřívější legionáři. No a Dolejší jako novinář, v jedné ruce bloček a v druhé tužku, bude popisovat, jak se teroristická a fašistická vojska Putina urputně brání mírovým a mírumilovným vojskům NATO.
Jestliže je tedy atomválka, dokonce i konvenční válka, mezi velmocemi z 99 procent vyloučena, nastává velikánský problém. Vždyť války se přece vedly už od úsvitu civilizace nepřetržitě, proč dneska končit? Takový vynikající džob jen tak zahodit? To přece nelze dovolit! V Britských listech nedávno dokonce vyšel článek nějakého filosofa, v němž se dokazuje blahodárnost válečného běsnění. No, co chtít po postmoderních filozofech, že?
O blahodárnosti válek by mohli vyprávět třeba Korejci. To když Američané přestali bombardovat severní část země, bylo to pouze z důvodu, že už nebylo co bombardovat, neboť vesnice, města, přehrady, mosty, železnice… vše už bylo totálně zničené. Frajeři, co? Ale stejně velící americký generál ještě žádal po americkém presidentovi, aby mohl použít atomové bomby na hranicích, prý by stačilo takových dvacet a hranice bude zabezpečena lépe než ostnaté dráty u nás s pohraničníky, navíc by taková hranice byla neprostupná bez hlídání po mnoho desetiletí. President kupodivu nevyhověl a generála odvolal. Ono atombomby měla pozdeji i Čína.
Také McCain by mohl vyprávět, jak hrdinně bojoval za svobodu a demokracii ve Vietnamu, jak shazoval napalmové bomby na vesnice a města, v nichž uškvařil za živa tisíce Vietnamců, a dělal to až do doby, než ho sestřelili. Zajisté si zasloužil za kruté vraždy tisíců civilistů oběšení, nyní kupodivu patří mezi establishment USA a na své hromadné vraždy je hrdý dodnes. Určitě by to rád zopakoval třeba na obyvatelích Ruska a bez problémů by tam házel i atombomby. Senátor John McCain se projevuje nadále jako krvelačný zabiják. Dle mne by měl spíš než v senátu pobývat v nějaké zamřížované psycholéčebně a nebo natrvalo v doživotním vězení.
A ve Vietnamu se „vyznamenali“ i Francouzi pyšnící se humanistickými tradicemi. Vymysleli totiž tzv.tygří klece, což je perfektně dokonalý způsob mučení, kam se hrabou ti staří barbarští antičtí Římané se svým křižováním. Je to ovšem přespříliš morbidní, takže podrobnosti neuvádím, ale na internetu je lze nalézt a pokochat se humanistickými tradicemi Západu. (Potom můžete srovnávat se sovětským gulagem!) No ti Francouzi jsou ale úžasní, že? Francouzské firmy vyrábějící ony klece byly příliš liknavé a tak vláda zadala zakázku americkým firmám, která je vládě (ministerstvu války) dodávala (prodávala) v požadovaném množství rychle a bezodkladně. No, jak se kluci vždycky domluví, to je obdivuhodné. Ovšem kolik dodaly americké firmy těchto klecí do Vietnamu je zatím firemním tajemstvím, určitě se to někdy dozvíme, a když si uvědomíme, že takhle klec sloužila ke svému určení několik let, no a jedna klec za pět let mohla zlikvidovat, no, pokud vydržel těch pět dní jak ten jeden otrok Spartakův, tak kolik? Neuvěřitelné, že? Ti, co měli slabší svalstvo, vydrželi maximálně tři čtyři dny. Kolikže je to za rok v jedné kleci? Jedna klec znamená nejméně stovka mrtvých za rok. A ještě jednou otázka – kolik z těch klecí, které dodala americká firma Francouzům, zůstalo nepoužito? Že by si je nechávala vláda pro vlastní potřeby?
Takže jak prokazují fakta – válčí se neustále a čím dál brutálněji. A proč? Kdyby se totiž alespoň války menšího rozsahu nekonaly, ekonomika USA by rychle klekla. Nějak nerozumím Evropské unii, která ty války podporuje. Proč? Vždyť EU z toho nekyne žádný zisk. Že by pouze z důvodu pomoci kamarádovi za oceánem? Asi ano, jiný důvod nevidím. Navíc unijní armáda je v podstatě armáda neschopná účastnit se samostatně nějakého i malého konfliktu, je prostě nebojeschopná. EU si na vojenskou velmoc zatím pouze hraje, přece atomové bomby vlastní jako jediná evropská země jenom Francie, ale ty má výhradně pro případ, že by Německo zase dostalo chuť na sladkou Francii, k ničemu jinému je nepotřebuje.
Taky nějak nechápu, proč EU odmítá návrhy Ruska na ekonomickou spolupráci – od Atlantiku po Vladivostok, vždyť z této spolupráce by právě profitovala. Proč nemá zájem? Vždyť Evropa by se tím pádem stávala bohatší a životní úroveň obyvatel EU by se mohla zvyšovat. Naše vlády asi na zvyšování životní úrovně svých voličů nemají zájem. Co naděláme, vždyť jsme si je zvolili a oni pouze plní naše přání.
Vládnoucí elita je o výhodnosti válek přesvědčena z nejméně dvou důvodů. Válka snižuje nezaměstnanost, neboť žoldnéři se většinou rekrutují právě z nezaměstnaných. Vidíte, jak kapitalismus nutně potřebuje a chová si záměrně spoustu nezaměstnaných? Kdo by jinak při plné zaměstnanosti šel za plat vraždit? Elita také kalkuluje s tím, že po válce vše zničené se musí opravit a postavit znovu, bude tedy plná zaměstnanost, ekonomika bude fungovat na plné obrátky a podnikatelé budou jásat. Po kratší či delší době, kdy už je vše vybudováno, je jasné, že musí přijít nová válka, a tak furt dokola.
Posledních několik desetiletí už ale o válkách ani tak nerozhoduje válečný průmysl, nýbrž FED, který je s průmyslníky pokrevně spřízněn. FED je životně závislý na tom, aby světový obchod probíhal na bázi dolaru. Jenomže Kaddáfí a Saddám chtěli přestat prodávat za dolary, měli to teprve v úmyslu, přesto musely být jejich země zničeny. FED nařídil a bylo to.
Pomalu ale jistě spousta zemí odstupuje od obchodování v dolarech, a mohlo to jít pomaleji třeba desetiletí, Majdan v Kyjevě to urychlil. To bylo cílem Fedu? Jenže tak snadné jak s Libyí a Irákem to už nebude.
Podobně byla zničena Jugoslávská federativní socialistická republika. Copak je možné dovolit a tolerovat nějaký socialismus v Evropě? Nechtěli privatizovat a vpustit nadnárodní kapitál! Takový stát musí být zničen, to bylo v zájmu EU. Co kdyby se pracující třída v Německu inspirovala socialistickou jugoslávskou ekonomikou? Proto bylo nutné preventivně ji zardousit. Spojeným státům šlo akorát o zřízení vojenské základny.
Fedu je jasné, že ke svému přežití potřebuje přímo existenčně nějakou větší válku, jinak upadne do bezvýznamnosti a bude prohlášen za zločineckou organizaci spolu s MMF. A tihle majitelé Federálních rezerv jsou choromyslní až do takové míry, že se jim nedostává, ba úplně chybí, i pud sebezáchovy – chtějí holt válku za každou cenu. Šéfové válečného průmyslu si vyhlédnou nějakou vhodnou zemi, která docela mírově prosperuje, a uvažují: Tak oni nechtějí mezi sebou válčit? No to tak nenecháme, pošleme k nim nějaké ty lidskoprávní organizace a během roku dvou zařídí mezi obyvatelstvem nenávist a pak už se to rozjede a už se začne střílet a vraždit a my jim můžeme dodávat technické prostředky, jenom se bijte a navzájem vražděte mezi sebou, my dodáme vše potřebné. Ony ty lidskoprávní organizace si vydržují korporace zbrojovek, jak je všeobecně známo. Vynikající metoda jak rozeštvat obyvatelstvo je náboženství, sekta proti sektě a vzniknou nesmiřitelné skupiny ochotné položit za svoji víru život. A když to nejde s náboženstvím, tak se použije další metoda. Občanstvu se nakuká, že jim vládnou zakuklení komunisti, že jsou nutné svobodné a demokratické volby, no a je to stejný výsledek.
Můžeme tedy suše konstatovat, že války se povedou nadále a že mohou vzniknout i v zemích, o kterých by nás to ani ve snu nenapadlo, vizme třeba jenom tu Jugoslávii, Libyi, Irák, Sýrii a dnes Ukrajinu. O tom, které další země si vybrali, či teprve vyberou vojenští plánovači, se můžeme jenom domýšlet. Jakmile ale zjistíme, že se nějaké „neziskové“ lidskoprávní organizace začínají silněji angažovat v nějaké zemi, můžeme si být jisti, že tam zanedlouho vypukne konflikt.
Po skončení konfliktu, tedy po nastolení svobody, demokracie a lidských práv přijde vyúčtování. To víte, svoboda něco stojí, nastolení práva, svobody a nové vlády není úplně zadarmo. Vystříleli jsme na vaše území x střel v ceně y dolarů, což stálo xy dolarů, budovy, které jsme zničili, vám samozřejmě opravíme a uvedeme do původního stavu, ale bude to stát samozřejmě taky nějaké ty dolary. Že nemáte na zaplacení, to nevadí, my vám na to půjčíme s přiměřeným úrokem a ponecháme pro jistotu na vašem území vojenskou základnu, budete nuceni její zřízení a provoz financovat, vždyť je to vlastně také kvůli vaší ochraně, co kdyby se poražení teroristé vzpamatovali a chtěli by vás napadnout, musíme proto, je to naší povinností, vás ochraňovat, a to samozřejmě není zadarmo. Prý máte nějaké státní finance ve švýcarských bankách, kdepak, už je nemáte, už jsme je vybrali. Co? Náhrady za mrtvé? Nějaké odškodnění rodinám? To je vaše vnitrostátní záležitost, takovými kolaterálními ztrátami se nezatěžujeme…
A tak šílení psychopati v rozhodujících vládních funkcích, místo aby v psycholéčebně vytrhávali plevel ze záhonků, rozhodují o osudech obyvatel. A že podporují a mají snahu (asi i cíl) nastolit čistý nefalšovaný fašismus, je v jejich logice. Podpora fašismu je v současnosti nevídaná a otevřeně propagovaná, takže potom za pár let se nedivme nastolení čirého fašismu. Ono to nemusí mít formu fašismu Pilsudského, Franca, Pinocheta, Horthyho či Dolfiho, ono to může být fašismus pod rouškou svobody, demokracie a lidských práv, jak se tím ohánějí a zaštiťují.
Závěrem ocituji dvě docela výstižné větičky na které jsem narazil na internetu:
Euro je přece pouze přejmenovaná marka.
Mapa Evropy z roku 1940 je až příliš nápadně podobná mapě Evropské unie z dneška. (Hitler by zatleskal.)