Lidé už se ale začínají zdvihat k odporu.
Jsou petice a petice. Ta, o které bude nyní řeč, se prý mnohým podepisuje úplně sama od sebe. Vyzývá k tomu, aby byla vystavena stopka smlouvě TTIP. Ta se pokouší potichu sloučit Evropskou unii a Spojené státy do hospodářského celku. Skrze ni bychom my, Evropané, pak měli zachraňovat Spojené státy od jejich dluhů.

Jelikož má petice proti TTIP v současné době již půl milionu čerstvých podpisů, napovídá to, že to bude ještě zajímavé. Navíc se na tuto sobotu 18. října plánuje český den akcí proti „stonásobně silnějším následovníkům ACTA“. Akce budou vyjádřením protestů k úmluvě nejen TTIP (Transatlantické partnerství pro obchod a investice), ale i CETA (Komplexní hospodářské a obchodní dohodě).

Smlouvy, za kterými se skrývá neobvykle vysoké nebezpečí

A proč se zvedá taková vlna odporu? Podoba úmluv TTIP a CETA může totiž zásadním způsobem ovlivnit každodenní život jak českých, tak i evropských občanů. Pokud se přijme standard „nejnižšího společného jmenovatele“, hrozí mimo jiné importy amerických geneticky modifikovaných potravin či masa obsahujícího růstové hormony do Evropské unie, převálcování rozumného unijního zákazu řady potencionálních karcinogenů a mutagenů v potravinách, kosmetice i jiných výrobcích, oslabení spotřebitelských, pracovních práv i „digitálních“ práv v online prostředí. A aby toho nebylo málo, destrukce dosaženého evropského standardu hrozí i v oblasti environmentální politiky, například v podobě emisních standardů.

„Velkou hrozbou je privilegovaný systém justice pro obchodníky a investory, arbitrážní tribunály. Před nimi by mohly soukromé společnosti žalovat státy za různá ‚maření investic‘. K obcházení národních justičních systémů v EU a USA (nejvyspělejších na světě) přitom není žádný důvod. Existující kontroverzní arbitráže ukazují, že za porušení smlouvy je brána i legislativa ve veřejném zájmu (např. ochrana zdraví), která ‚maří investice‘,“ vysvětlila Dita Hasalová ze společnosti Iuridicum Remedium. A uvedla i několik případů z praxe.

Ani v době krize nelze čekat od koncernů pro státy úlevy. Smlouvy naopak umožní řadu žalob

Stačí se prý podívat na to, jak podle obdobné a kritizované úmluvy s názvem NAFTA došlo k možná mnohamilionové (v dolarech) žalobě koncernu Veolia na Argentinu. Proč? Důvodem bylo moratorium na ceny vody v době sociální krize.

„Pod právním žargonem, který hovoří o ‚odstranění netarifních překážek obchodu‘, se tak zvolna prosazují nevratné závazky zabránit přijímání zákonů, které by vadily obchodu či investicím. Za tyto překážky korporátní lobbisté přitom považují i zákony na ochranu zdraví stanovující požadavky na potraviny, chemické látky, ekologické normy, ochranu spotřebitelů, zaměstnanců či uživatelů on-line technologií,“ vyjmenovala další vážná rizika plánovaných dohod právnička Helena Svatošová z Iuridicum Remedium.

Jde o smlouvy, co mohou z národních parlamentů udělat pouhou fasádu demokracie?

I proto tedy pod záštitou Iuridicum Remedium a Ekumenické akademie bude v sobotu v Praze na Náměstí Republiky od 10:00 do 18:00 hodin připraven infostánek, kde bude moci veřejnost získat řadu informačních materiálů k připravovaným dohodám TTIP a CETA a jejich potenciálním dopadům na aspekty běžného života občanů ČR. Zároveň se na místě uskuteční vizuálně atraktivní happening pro novináře, jímž chtějí organizátoři u příležitosti 2. kola senátních voleb upozornit české politiky i veřejnost, že tyto smlouvy mohou z národních parlamentů učinit pouhé fasády demokracie. Úmluvy mají ambice jít totiž mnohem dále než na klasická obchodní ujednání.

Český den těchto protestních akcí navazuje na mohutně manifestovaný Evropský den akcí proti TTIP a CETA v sobotu 11. října. V rámci akcí vyšly tisíce lidí po celé Evropské unii do ulic vyjádřit svůj nesouhlas s netransparentním vyjednáváním smluv a jejich možnými dopady na demokracii i evropské standardy kvality života.

V Evropě vyšli lidé do ulic, přijdou v ČR alespoň podepsat petici a dozvědět se víc?

Před týdnem, tedy v úterý 7. října, byla petice spuštěná koalicí 240 nevládních organizací z celé EU. Jde o nebývalou akci zdola, jelikož se jedná o takzvanou europetici proti zastavení projednávání smluv TTIP a CETA unijními orgány.

Ohlas této petice je u Evropanů bezprecedentní. Za necelých sedm dnů své existence ji podepsalo již přes 580 000 občanů EU. I proto bude možné petici podepsat též například na smíchovském infostánku.

Oč v petici jde? (VÍCE ZDE)

Evropská občanská iniciativa

Předmět:

Vyzýváme orgány Evropské Unie a členských států, aby zastavily vyjednávání s USA ohledně Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) a aby neratifikovaly Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) s Kanadou.

Hlavní cíle:

Chceme zabránit úmluvám TTIP a CETA, protože obsahují řadu problematických částí, např. arbitrážní řízení mezi investory a státy a pravidla sbližování regulací, která ohrožují demokracii a právní stát. Chceme zabránit tomu, aby byly v netransparentních vyjednáváních sníženy standardy pracovních práv, sociálních jistot, ochrany životního prostředí, ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitelů i deregulovány veřejné služby (např. dodávky vody) a kulturní statky. Evropská občanská iniciativa (EOI) podporuje alternativní obchodní a investiční politiku EU.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Chybi-pry-jen-krucek-a-budeme-zotroceni-Lide-uz-se-ale-zacinaji-zdvihat-k-odporu-341607